Andmepõhise huvikaitse võimekuse suurendamine avaandmete edendamiseks Põhja- ja Baltimaades

Projekt on lõppenud

Projekti raames viiakse läbi järgmised tegevused:

Andmepädevuse töötuba

Koolitaja: Nika Aleksejeva, Datu Skola

http://www.datuskola.lv

Töötoa käigus arendatakse andmekogumise, -puhastamise, verifitseerimise ning esitlemise oskust. Töötoal osalevad TI kolleegid Balti- ja Põhjamaadest. Eesmärk on edendada ühingute võimekust töötada andmekogudega ning arendada tõenduspõhist huvikaitset.

Opener prototüübi taasülesehitus 

Opener on rakendus, mis põhineb avalikel andmetel ning ühendab erakondade rahastamise, riigihangete ning hankijate ja pakkujate juhatuse ja nõukogu liikmete andmed potentsiaalsete huvide konfliktide avastamiseks.

 

  

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit / This event is co-funded by the European Union

http://europa.eu