Üldkoosolek valis KVE juhatusse uue liikme

28.06.2019

26. juunil kohtusid ühingu Korruptsioonivaba Eesti liikmed aasta üldkoosolekul, mille käigus valiti juhatusse neljas liige, endine riigiprokurör ja praegune SA Vaba Lava juht Steven-Hristo Evestus. 

Steven-Hristo on töötanud 16 aastat prokurörina ning tegelenud erinevate, nt ameti-, majandus- ja rahapesualaste kuritegude kohtueelse menetluse juhtimise ja riikliku süüdistuse esindamisega kohtumenetluses. Ta käivitas prokuröride eetikanõukogu ning juhtis hiljem selle tööd. Lisaks on Steven-Hristo välja töötanud käitumisjuhised prokuröridele ja koostöös kohtunike ja advokaatidega kohtupidamise hea tava reeglid. 2019. aastast juhib Steven-Hristo sihtasutust Vaba Lava ning juhib küberturbeettevõtte CybExer Technologies õigusvaldkonda.

Seniste juhatuse liikmete, Erkka Jaakkola (esimees), Elsa Leiteni ja Piret Kustassoni volitused kestavad 2020. aasta juunini. Juhatuse liikme volitused kestavad kaks aastat ning liige võib juhatusse järjestikku valituks saada maksimaalselt kahel korral.

Üldkoosolek on KVE kõrgeim otsustusorgan, mille käigus kinnitatakse eelmiste majandusaasta auditeeritud aruanne, valitakse juhatus ning arutletakse liikmetega eelmise aasta saavutuste ja tulevaste tegevusplaanide üle. Sel korral valis üldkoosolek lisaks mainitule ka pakkumuses osalenute vahel järgmise kolme aasta audiitorfirma.