Eetilise ärikultuuri koolitused algavad! Registreerimine 19.06 töötoale "Eetilised koostöösuhted kolmandate osapooltega" on avatud

27.05.2019

Ettevõtjad mõtlevad aina rohkem, kuidas nende äritegevus mõjutab ühiskonna heaolu ja käekäiku. Eetiline ja vastutustundlik ettevõtlus on oluline faktor rahvusvahelise konkurentsieelise ning atraktiivse töökeskkonna tagamiseks.

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti 2019. aasta koolituskava eesmärk on aidata ettevõtetel defineerida ja välja töötada eetilise ärijuhtimise komponendid. KVE on selleks loonud koolituskava, millega liitudes saavad ettevõtted ainulaadse võimaluse saata igale koolitusele ja töötoale osalema kuni kaks valdkonna eest vastutavat töötajat. Väikesed töögrupid tagavad individuaalse tagasisidestamise ja võimaluse arutleda praktiliste juhtumite ning parimate praktikate üle. Koolituskava lõpuks on ettevõttel loodud praktilised tööriistad enda organisatsiooni väärtuspõhiseks juhtimiseks.

 

19. juuni kl 13:00-16:30 - Eetilised koostöösuhted kolmandate osapooltega

Hind: 249€ / ettevõte / 2 osalejat.  Koolituskavaga liitumise erihind 211€ (kehtib kuni 15.06)
Piiratud arv kohti! Osalejate arv kuni 16 (8 ettevõtet)
Kestus: 4 akadeemilist tundi / 3 CPE
Arutleme järgmistel teemadel:
• Riskid organisatsioonile, mis võivad kaasneda koostööpartnerite ebaausa ja vastutustundetu käitumisega.
• Kuidas oma organisatsiooni kaitsta kolmanda osapoole ebaeetilise käitumise eest?
• Kuidas luua läbipaistev ja aus tarneahel algusest lõpuni?

Teoreetiline õpe on põimitud praktiliste näidete ja juhtumiaruteludega.

Koolitaja: Merle Ojasoo, PhD
Merle Ojasoo on Tallinna Tehnikaülikooli dotsent ja OÜ Eetikaaudit juht. Merle on ärieetika uuringutega ja õpetamisega tegelenud juba alates 2000 a algusest. Oma doktoriväitekirjas töötas Merle välja eetikaauditi mudeli, mis on praktiliseks tööriistaks organisatsiooni juhtidele eetiliste otsuste ja põhimõtete valikul. Konfliktid, mainekahju, vähevõimekas intellektuaalne kapital on vaid mõned näited organisatsioonide igapäevaelust, millel on ilmselge seos ebaeetilise ärikultuuriga. Organisatsiooni kõiki sidusgruppe hõlmav väärtuspõhine juhtimine ja vastutustundlik ettevõtlus loovad eelduse edule pikas perspektiivis.

 

28. august kl 13:00-16:30  -  Huvide konflikt ja erasektori korruptsioon

Hind: 249€ / ettevõte / 2 osalejat. Koolituskavaga liitumise erihind 211€ (kehtib kuni 15.06)
Osalejate arv kuni 16 (8 ettevõtet).
Kestus: 4 akadeemilist tundi /3 CPE
Töötoal arutleme järgmiste teemade üle:
• Huvide konflikti olemus ja ennetamise vajalikkus riigi osalusega äriühingutes ja eraettevõtetes.
• Peamised korruptsioonikuriteod ning "pädev isik" karistusseadustiku mõttes.
• Kingitused vs altkäemaks.
• Juriidilise isiku karistusõiguslik vastutus.
• Korruptsioonikuritegudega seonduvad võimalikud tsiviilõiguslikud nõuded.

Koolitaja: Asso Prii, vandeadvokaat
Asso Prii on advokaat advokaadibüroos Supremia ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud, kes on viinud läbi korruptsioonialaseid koolitusi riigiasutustele, riigi äriühingutele ning eraõiguslikele juriidilistele isikutele. Asso on töötanud Swedbank P&C Insurance AS-i Baltikumiülese vastavuskontrolli juhina ning olnud õiguskantsleri poolt määratud asendusliige erakondade rahastamise järelevalvekomisjonis. Asso kuulub justiitsministri korruptsiooniennetuse nõukokku. 2008-2013 tegutses Asso ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhina ja omab pikaajalist kogemust korruptsiooniennetuse valdkonnas.

 

Oktoober  -  Eetilise ärijuhtimise printsiibid

Hind: 499€ / ettevõte / 2 osalejat. Koolituskavaga liitumise erihind 424€ (kehtib kuni 15.06)
Osalejate arv kuni 50 (25 ettevõtet).
Ühepäevane koolitus on suunatud eelkõige tipp- ja keskastmejuhtidele, kelle ülesandeks on ettevõtteülene pidev korruptsiooni- ja pettusevastase poliitika loomine ja rakendamine ning väärtuspõhine juhtimine. Avame teemat nii ettevõtteülese riskijuhtimise, organisatsioonikultuuri kui sektoriülese mõju osas.

Ajakava ja koolitajad selguvad peagi

 

November  -  Ettevõtte eetilised väärtused

Hind: 249€ / ettevõte / 2 osalejat. Koolituskavaga liitumise erihind 211€ (kehtib kuni 15.06)
Osalejate arv kuni 16 (8 ettevõtet).
Kestus: 4 akadeemilist tundi / 3 CPE
Töötuba on mõeldud ettevõtete esindajatele, kes loovad ja rakendavad ettevõtte väärtusi. Vastavalt senistes töötubades ja koolitusel läbitule arutame ettevõtte väärtuste üle, sh:
• Kuidas luua ettevõtte väärtuseid?
• Kuidas tagada, et töötajad eetilised väärtused omaks võtavad?
• Millised on asjakohased rakendustegevused?
Lisaks on osalejatel võimalus seniste töötubade käigus koostatule saada individuaalne tagasiside.

Koolitaja: Aive Pevkur, PhD
Aive Pevkur (Dr Phil) on kutse-eetika õppejõud nii Tartu Ülikoolis kui Tallinna Tehnikaülikoolis. Tal on 15 aastat kogemust avaliku eetika, huvide konflikti ja korruptsiooniennetuse teemal koolitamisega ning on rahvusvaheline ekspert Euroopa Nõukogus, OECD-s ja UNODC-s. Aive Pevkur on varasemalt olnud ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige.

 

Hinnakiri 2019
Mitme ürituse eest korraga tasudes rakendub ettevõttele soodustus:
 Enne 15. juunit -15%
Hinnas kõik 2019. aasta üritused:
• Eetilised koostöösuhted kolmandate osapooltega (19.06)
• Huvide konflikt ja erasektori korruptsioon (28.08)
• Eetilise ärijuhtimise printsiibid (oktoober)
• Ettevõtte eetilised väärtused (november)
Eraldi tasudes 1,246€, soodustusega 1.059€
 Enne 15. augustit -10%
Hinnas:
• Huvide konflikt ja erasektori korruptsioon (28.08)
• Eetilise ärijuhtimise printsiibid (oktoober)
• Ettevõtte eetilised väärtused (november)
Eraldi tasudes 997€, soodustusega 897€
 Enne 15. septembrit -5%
Hinnas:
• Eetilise ärijuhtimise printsiibid (oktoober)
• Ettevõtte eetilised väärtused (november)
Eraldi tasudes 748€, soodustusega 710€

 

Kõik üritused toimuvad Tallinnas.

REGISTREERUMINE SIIN: https://forms.gle/mb3yZiPQpEoZYTgq9

 

Tasumine toimub arvepõhiselt.

Lisainfo: carina.paju@transparency.ee

 

Ausa Ettevõtluse Võrgustiku koolituskava üldformaat (täies mahus alates 2020)

1. Korra kvartalis toimub 3-4 tundi kestev koolitus-ümarlaud. Ümarlaud on kuni 15 osalejale ja põhirõhk on kogemuste ja praktikate jagamisel. Ümarlaud juhatatakse sisse spetsialisti või juhtumipõhise ettekandega valitud teemal. Eesmärgiks on teemat eri nurkadest avavate ekspertide arutelusse kaasamine. Osalevate ettevõtete arv maksimaalselt 9, sh AEV liikmed.
2. Oktoobris ja aprillis toimuvad päevased koolitused 30-50 inimesele, st 15-25 ettevõttele. Koolituste eesmärk on laiem ausa ettevõtluskeskkonna arendamine Eestis. Esinejateks nii Eesti kui välismaised eksperdid ning klassikaline loenguformaat on kombineeritud väiksemates töörühmades probleemide lahendamise ja parimate praktikate jagamisega.