Läbipaistvust oma töös lubavad 9 europarlamendi kandidaati

21.05.2019
Pressiteade

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsus 26. mail Euroopa Parlamenti kandideerijaid liituma deklaratsiooniga, mille eesmärgiks on suurendada saadikute tegevuse läbipaistvust ja tagada parlamendi tõhus eetiline järelevalve. Deklaratsiooniga “Aususe eest” liitudes on eesmärke lubanud toetada üheksa Eesti kandidaati:

Yoko Alender (Eesti Reformierakond)

Triin Saag (Eesti 200)

Andrei Korobeinik (Eesti Keskerakond)

Vadim Belobrovtsev (Eesti Keskerakond)

Peep Mardiste (Erakond Eestimaa Rohelised)

Hanno Pevkur (Eesti Reformierakond)

Raimond Kaljulaid (üksikkandidaat)

Triin Toomesaar (Sotsiaaldemokraatlik Erakond)

Züleyxa Izmailova (Erakond Eestimaa Rohelised)

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti üleskutse on osa rahvusvahelise organisatsiooni Transparency International Euroopa Liidu esinduse kampaaniast “Stand Up for Integrity”, millega on praeguseks liitunud 14 juhtkandidaati (Spitzenkandidaten) ja 408 liikmesriigi kandidaati. Kõige enam on liitunuid Prantsusmaal (181), millele järgnevad Portugal (37) ja Leedu (35).

"Kampaania laiemaks eesmärgiks on tähelepanu juhtida neljale prioriteedile: õigusriikluse tagamine EL-s, korrumpeerunud isikute ja raha sisenemise ennetamine EL-i, sõltumatu EL-i eetikaüksuse loomine ja seadusloome läbipaistvuse suurendamine," selgitas KVE tegevjuht Carina Paju. "Parlamendisaadikute tasemel oleme rõhutanud aga just saadiku isiklikku vastutust."

Kandidaadid said võimaluse liituda deklaratsiooniga, milles on kolm konkreetset lubadust. Seadusloome läbipaistvuse tagamiseks lubavad liitunud, et nõustuvad lobistidega kohtuma vaid juhul, kui nad on ametlikult lobistideks registreerunud, ning registreerivad kohtumise e-registris.

Huvide konflikti ja mõjuvõimu ärakasutamise vältimiseks lubavad saadikud, et ei asu kohe pärast parlamendisaadikute volituste lõppemist tööle EL-i registreeritud lobiorganisatsiooni.

Viimasena toetavad liitunud EL-i iseseisva eetilise järelevalve üksuse loomist, mis oleks kontrollitavatest otsustes sõltumatu. Parlamendis teostab kontrolli praegusel hetkel näiteks parlament ise, kuid sel kujul ei saa järelevalvet kuidagi nimetada sõltumatuks.

"Seega pole deklaratsioon midagi ületamatut ega keerulist; küll aga nõuab see kandidaadilt pühendumust eetilise käitumisega eeskuju näidata," kommenteeris Paju.

Pärast valimisi toetavad nii KVE kui TI EU saadikuid eesmärkide täitmisel. Deklaratsiooniga saavad kandidaadid liituda KVE kodulehel. Ülevaadet üle-euroopalisest aktsioonist vaata TI EU kodulehel.

Korruptsioonivaba Eesti (KVE) on mittetulunduslik vabaühendus, mille eesmärgiks on järjepidev korruptsiooni ennetamine, korruptsioonialase teadlikkuse tõstmine ning korruptsioonitaseme monitoorimine ja analüüs Eesti ühiskonnas. KVE on rahvusvahelise organisatsiooni Transparency International akrediteeritud esindaja Eestis.