KVE kommenteeris riigihangete seaduse muutmise ettepanekuid

03.05.2019

Ühing Korruptsioonivaba Eesti esitas täna eelnõude infosüsteemis kommentaari riigihangete seaduse muutmise seaduse väljatöötamise kavatsusele:

 

Ühing Korruptsioonivaba Eesti tervitab Rahandusministeeriumi riigihanke seaduse muutmise eelnõud, eriti aga ettepanekut „9.2.8 Hankelepingu erakorralise ülesütlemise võimaluse laiendamine (§ 95 ja § 124)“.

 

Ühing Korruptsioonivaba Eesti tegutseb Ausa Ettevõtluse Võrgustiku ja muude erasektorile suunatud ettevõtmiste kaudu järjepidevalt ärikorruptsiooni vähendamise ja ausa ettevõtluskultuuri edendamisega.  Ühing on oma töös näinud, et suund skandinaavialiku ärikultuuri poole on tõusuteel ning seetõttu on Eesti ettevõtted aina enam pidanud tegelema kolmanda osapoole riskijuhtimisega. Riigiettevõtted mõistavad enda rolli ärikultuuri loomisel, kuid näevad ka vajadust põhjaliku hoolsuskohustuse täitmiseks, et suurendada enda konkurentsivõimet nii kodu- kui rahvusvahelisel turul. Kokkuvõttes on riigiettevõtetel võimalus ja vastutus positiivselt mõjutada nii oma hankeahelat, lepingupartnereid kui ka sektorit laiemalt.

 

Seetõttu on oluline, et hankijal säiliks võimalus hankeleping erakorraliselt üle öelda juhtudel, kui pakkuja osas ilmneb või tekib lepingu täitmise ajal RHS § 95-s loetletud aluseid. Selline säte heidutaks pakkujaid, kelle jaoks võib kõrvaldamise alus (nt altkäemaks hanke ebaseaduslikuks võitmiseks) olla kuluefektiivne võrreldes hanke käigus teostatava töö mahu ja tuluga. Seadust rikkunud pakkujaga lepingu jätkamisel on omakorda negatiivne mõju mitte ainult hankija, kuid ka avaliku sektori usaldusele laiemalt. Leiame, et antud muudatus distsiplineeriks lepingu täitjat (hanke võitjat) ka lepingu täitmise ajal õiguspäraselt käituma.

 

Väljatöötamise kavatsus on kommentaarideks avatud 14. maini.