Korruptsioonivaba Eesti: Europarlamenti kandideerijad lubagu läbipaistvust oma töös

16.04.2019
Pressiteade

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub kõiki europarlamendi valimistel kandideerijaid liituma deklaratsiooniga, mille kaudu näitab kandidaat valmidust tegutseda läbipaistvalt ja aktiivselt edendada õiglast ning väärtuspõhist Euroopa Liitu.

„Euroopa Liit tundub tavainimesele enamasti kauge institutsioonina, mille mõjusid tunneme siis, kui meie lähedale ehitatakse eurorahade eest uus park või peame järgima mõne uue direktiivi nõudeid,“ sõnas ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatus esimees Erkka Jaakkola.
„Liikmekandidaadid peavad seega järjepidevalt tegutsema selle nimel, et suurendada usaldust Euroopa Liidu kui institutsiooni vastu. Saadikul tuleb eelkõige alustada enda tegudest.“

Seekordseteks valimisteks on Transparency Internationali Euroopa Liidu esindus koostanud nii deklaratsiooni parlamendi kandidaatidele kui ka ettepanekud Euroopa Komisjoni juhtkandidaatidele.

„Deklaratsiooniga liitudes lubavad kandidaadid, et avalikustavad oma hüvitiste kasutamise ja lobistidega kohtumised e-registris, ei asu pärast saadikuvolituste lõppemist kohe tööle lobiorganisatsiooni heaks ning toetavad iseseisva eetilise järelevalve institutsiooni loomist Euroopa Liidus,“ võttis aktsiooni kokku ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Carina Paju. „Meie üle-euroopalise ühistegevuse eesmärk on suurendada läbipaistvust ning tagada õigusriikluse ja inimõiguste kaitse Euroopa Liidus.“

Üleskutse on mõeldud ka Euroopa Komisjoni juhtkandidaatidele, kellel on võimalus tulevikus kehtestada meetmed õigusriikluse järgimiseks liikmesriikides, reguleerida ostetavate ehk nn kuldsete viisade programme ning toetada eetilise järelevalve institutsiooni loomist. Praeguseks on üleskutsega liitunud juba seitsme Euroopa erakonna juhtkandidaadid.

Korruptsioonivastaste deklaratsioonide kogumine on Transparency Internationali üle-euroopaline aktsioon. Deklaratsiooni täisteksti ja liitumisvormi leiad ühingu Korruptsioonivaba Eesti kodulehel.

Korruptsioonivaba Eesti (KVE) on mittetulunduslik vabaühendus, mille eesmärgiks on järjepidev korruptsiooni ennetamine, korruptsioonialase teadlikkuse tõstmine ning korruptsioonitaseme monitoorimine ja analüüs Eesti ühiskonnas. KVE on rahvusvahelise organisatsiooni Transparency International akrediteeritud esindaja Eestis.