Pihl nõuab Pomerantsilt pistist võtnud linnaametnike tuvastamist

16. augustil tunnistas Harju maakohus Valdeko Sibula süüdi Tallinna linnaametnikele pistise andmises, kuid pistist saanud linnaametnikud jäid tuvastamata.

Abilinnapea Jüri Pihl kirjutab Pomerantsile, et linnajuhtide andmed sellest kuriteost piirduvadki lakoonilise teatega massiteabevahendites. «Selline teade riivab kõiki Tallinna linnaametnikke. Linn on ühemõtteliselt seisukohal, et pistist võtnud isikud tuleb tuvastada ja vastutusele võtta,» kinnitab Pihl kirjas.

«Mõistetavalt ei saa linn seda teha omapoolsete meetmetega olukorras, kus Teile alluvad ametkonnad tulemuseni ei jõudnud,» jätkab Pihl. Kuna linnavalitsus polnud kriminaalasjas menetlusosaline, pole tal õigust ka sel teemal edasi kaevata.

Seetõttu pärib abilinnapea siseministri seisukohta, kas ta peab võimalikuks uue või täiendava menetluse alustamist, selgitamaks kuriteo toime pannud isikuid. Ka küsib ta soovitusi, kuidas peaks linnavalitsus kaitsma sellises olukorras linnavõimu ja –ametnike mainet.

«Kas õiguslikus mõttes erandlike tulemustega menetlus ja sellele järgnenud kohtuotsus võiks olla ministeeriumipoolse analüüsi ja võimaliku seadusemuudatuse ajendiks,» küsib Pihl samuti.