Audiitor sotside majandusaastast: see on pankrotiseis

05.07.2010

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna eelmise aasta majandusaasta aruannet hinnanud audiitor leidis, et partei on pankrotiseisus.

Audiitor juhib majandusaasta aruande lõpus erakonna juhatuse tähelepanu, et kui 2008. aasta lõpu seisuga ületas võõrkapital varasid 12,9 korda, siis aasta hiljem juba 38 korda. «Tegemist on pankrotiseisuga ning juhatus peab võtma tarvitusele konkreetsed abinõud erakonna jätkusuutlikkuse tagamiseks.»

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna tulud olid eelmisel aastal 9 466 557 krooni ning kulud 11 774 806 krooni. Kulud ületasid tulusid 2 467 808 krooniga.

Erakonna netovara oli majandusaasta lõpuks enam kui 7,5 miljoni krooniga miinuses. Sotsid võtsid Swedbankilt aastase miljonikroonise laenu olukorra leevendamiseks, laen tasutakse järgmise aasta märtsiks.

Eelnevate perioodide pangalaenud tasutakse järgmise aasta veebruariks.

Erakond loodab oma tulusid suurendada edukate riigikogu valimistega, kust loodetakse suuremat esindatust ning seetõttu ka suuremat riigieelarvelist toetust.

Europarlameni valimistele ja kohalikele valimistele kulutas erakond kokku 5 028 482 krooni. Aruande koostamise ajaks oli valimistest tasumata arveid 1,7 miljonit.

Tööjõukulud olid 3 979 654 krooni, sellest palgakulu 2 971 377 krooni. Erakond märgib töötajate arvuks 16.

Riigilt sai erakond mullu 8 281 302 krooni.

Liikmemaksudest kogunes 146 327 krooni ning ettevõtlusest teeniti 295 621 krooni.

Eelmise aasta lõpuks oli Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas 3666 liiget, aastaga sai erakond juurde 342 uut liiget.

Sotsid olid eelmise aasta maini ka valitsuses, neil oli kolm ministrikohta- rahandusminister Ivari Padar, siseminister Jüri Pihl ja rahvastikuminister Urve Palo.

Sügisestel kohalikel valimistel sai erakond 49 540 häält ehk 7,5 protsenti antud häältest.