Põhiseaduskomisjon jätaks parteide rahaasjad riigikogulaste kontrollida

14.06.2010

Riigikogu põhiseaduskomisjon on seisukohal, et erakondade rahastamise järelevalve võiks olla riigikogu erikomisjoni ülesanne, sellega ei peaks tegelema vabariigi valmiskomisjon, nagu paneb ette erakonnaseaduse muutmise eelnõu.

«Põhiseaduskomisjon leppis täna kompromissettepanekuna kokku, et kontrollorgan võiks olla riigikogu juures tegutsev komisjon,» ütles põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde.

Kuidas see organ hakkab välja nägema, milline on tema pädevus ja kes sinna kuuluvad- nende küsimustega hakkab põhiseaduskomisjon tööle suvel. Kuigi praegu saavad erikomisjonidesse kuuluda ainult riigikogu liikmed ja ametnikud, peaksid Linde hinnangul uude komisjoni kuuluma lisaks ka finants-, maksu- ja audiitorala asjatundjad.

Linde lisas, et riigikogulastest kontrollijate üks plusse on kindlasti see, et erakonnad on üksteisele tõsised konkurendid. «Kindlasti vaadatakse väga tõsiselt, kuidas teiste erakondade finantsküsimustega olukord on. Kui me saame sinna juurde ka audiitor- ja finantsspetsialiste, siis ma usun, et sellest saab väga tõsine komisjon.»

Tööd oleks komisjonil tihedamalt, kui ainult valimiste ajal. Rahastamisega seotud aruandeid tuleks eelnõu kohaselt esitada kord kvartalis. «Ning neis näpuga järje ajamine ja numbrite üle kontrollimine on päris tõsine töö,» ütles Linde.

Praegu kontrollib parteide rahastamist riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon.Valitsuse esitatud erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu järgi peaks see aga olema vabariigi valimiskomisjoni ülesanne. «Valimiskomisjonil on hea maine ja ta on ikkagi mittemõjutatav organisatsioon. Kuid põhiseaduskomisjoni istungitel vabariigi valimiskomisjoni esindajad ise seda ettepanekut ei toetanud,» rääkis Linde.

Valimiskomisjonil on teised ülesanded ja need puudutavad valimiste korraldamist. «See ei ole nende funktsioon, isegi kui nad saaksid juurde raha ja töökäsi. Keeruline on seaduse jõul neile täiendavaid ülesandeid anda,» selgitas Linde.

Tema sõnutsi arutati ka teisi variante, näiteks riigikontrolli või õiguskantslerit.