Kuluhüvitiste küsimuses hoiti ära poliitiline korruptsioon

Ühing Korruptsioonivaba Eesti (KVE) tervitab riigikogu otsust, et kuluhüvitiste senine kord säilitati ning parlamendisaadik peab ka edaspidi esitama hüvitise saamiseks kuludokumendid. Vastavad muudatused viidi sisse riigikogu liikme staatuse seaduse eelnõusse (54 SE), mis võeti seadusena vastu 14. juunil. KVE osales aktiivselt eelnõu avalikes aruteludes. KVE väljendas selgelt hukkamõistvat positsiooni poliitilise korruptsiooni ohu kohta eelnõu sätetes, mis puudutasid riigikogu liikme kuluhüvitisi. Vaidlusalused sätted muudeti, osalt KVE avaliku tegevuse tulemusel.