Annetamine

Toeta ühingut!

Oleme liitunud annetuste kogumise hea tavaga, mis meie jaoks tähendab eelkõige, et:

  • Kodulehel leiab annetaja kogu ühingut puudutava informatsiooni: juhatuse liikmed ja töötajad, majandusaasta aruanded koos audiitori otsusega, projektid, rahastajad, tegemised ja sõnavõtud ning meie kalender huvikaitsealaste kohtumiste ja üritustega.
  • Tehtud annetusi kasutame Eesti ainsa sõltumatu ja avalikke huve esindava korruptsioonivastase organisatsioonina oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks: korraldame üritusi korruptsioonialase teadlikkuse tõstmiseks erinevate sihtgruppide seas, viime läbi analüüse sektorite korruptsioonitundlikkuse tuvastamiseks ning tegutseme korruptsioonialaste poliitikate suunamise ja mõjutamise nimel.
  • Ootame ühe- või mitmekordseid annetusi ja toetusi nii eraisikutelt kui ka ettevõtetelt tingimusel, et tehtav annetus ei ohusta meie sõltumatust ning mainet. Kahtluse korral annab konkreetsele annetusele hinnangu ühingu juhatus ning leides, et rahalise toetuse vastuvõtmine ei oleks kooskõlas meie tegevuspõhimõtetega, tagastatakse annetus annetuse tegijale viivitamatult.
  • Annetuse tegemiseks ei avalda me kunagi survet.
  • Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja ots­tarbekalt. Juhul kui märkate ebaeetilist käitumist või tegevusi, saab sellest ühingu eetikakorra alusel teada anda erapooletutele usaldusisikutele.
  • Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Ühingu tegemistega saab end kurssi viia kodulehe, Facebooki ja igakuise uudiskirja kaudu.

Rekvisiidid
Saaja: MTÜ Korruptsioonivaba Eesti

Postiaadress: Telliskivi 60a, 10412 Tallinn

Panga nimi: AS LHV Pank

IBAN: EE637700771003128056

BIC/SWIFT: LHVBEE22

 

Oled ettevõtja või eraisik?
Ühing Korruptsioonivaba Eesti kuulub Vabariigi Valitsuse tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja, mis võimaldab juriidilistel isikutel teha annetusi maksuvabalt ning eraisikutel arvata annetatud summa maha oma maksustatavatest tuludest. Täpsemalt loe siit.

 

Mitterahaline toetus
Juhul, kui on soov ühingut muul viisil toetada, näiteks toetades tegevusi mitterahaliste vahenditega, siis palume ühendust võtta info@transparency.ee.

 

 

There is currently no content classified with this term.