Tallinn kinnitas linnameedias kohalike valimiste kajastamise põhimõtted

03.03.2021

Otsuse järgi võib sügisestel kohalikel valimistel kandideerija linna väljaannetes esineda, kui see on seotud kandidaadi igapäevatööga, samas tuleb hoiduda valimisagitatsioonist.
Linnavalitsuse otsuse seletuskirjast selgub, et aktiivsel valimisperioodil ei avaldata linnameedias valimistel kandideerijate artikleid, juhtkirju, arvamuslugusid ning fotosid ja muid isikustatavaid kujunduselemente. Kandidaadid ei tohi tegutseda linnameedias saatejuhtide, kommentaatorite, reporterite ega saadete püsikülalistena. Kogu valimisreklaam on tasuline.

Linnameedias võib kandidaate esinejate ja intervjueeritavatena esitleda juhul, kui see on teema käsitlemisel vajalik ning seotud kandidaadi igapäevatööga, seejuures tuleb hoiduda valimisagitatsioonist.

Linnameedias tutvustatakse erakondi ja kandidaate, et tagada valijate teadlikkus valimistel kandideerijatest. Sõna saavad erakondade esindajad, et nood saaksid omavahel debateerida ja tutvustada oma seisukohti.

Kui linnameedia ise tutvustab erakondade valimisprogramme, ei tohi neile anda hinnanguid ja teha eelistusi.

Põhimõtted kehtivad aktiivse valimisperioodi ajal, mis on alates kandidaatide registreerimise viimasest päevast kuni valimispäevani. Enne valimisperioodi lähtutakse linnameedia heast tavast, märgiti otsuse eelnõus.

Põhimõtted kehtivad Tallinna linnameedia toodangule, sealhulgas saadetele, ajalehtedele, portaalidele, linna hallatavatele sotsiaalmeediakanalitele ning linna täielikul või osalisel rahastamisel valmivale ringhäälingutoodangule.

Põhimõtete järgimise eest vastutavad linnameedia ja ajalehe Pealinn peatoimetaja, ajalehe Stolitsa tegevtoimetaja ja linnaosade vanemad ning sotsiaalmeediakontode sisu eest vastutavad ametiasutuste ja linna teenistuste juhid.

Loe ERRist.