Ringkonnakohus mõistis Eesti Raudtee korruptsiooniasjaga seotud Raivo Lille osaliselt õigeks

Tallinna ringkonnakohus mõistis Eesti Raudtee korruptsiooniasjaga seotud Autsec OÜ juhatuse liikme Raivo Lille osaliselt õigeks, kuid leidis, et talle mõistetud kaheaastane tingimisi vangistus korrigeerimisele ei kuulu.

Raivo Lille süüdistati riigihangetel konkurentsi kahjustavate konkurentidevaheliste kokkulepete sõlmimises ja osalemises kooskõlastatud tegevustes, millega määratakse otseselt või kaudselt kolmandate isikute suhtes kindlaks hind. Samuti korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadvale rikkumisele kaasaaitamises eriti suures ulatuses.

Harju maakohus mõistis veebruaris Lille kaheks aastaks tingimisi vangi. Samuti karistas kohus kolmeaastase tingimisi vangistusega Eesti Raudtee endist side- ja turvanguameti juhatajat Indrek Süldi.

Ringkonnakohus leidis, et vaid teadmine, et Indrek Süld kuulus oma ametikohustusest tulenevalt hangetel riigihanke komisjoni, osaledes sellega otsuste tegemises ja sisulises suunamises, ei piisa tuvastamaks Raivo Lille tahtlust aidata seadusliku ja aastaid kestnud kõrvaltegevuse lubamisega ja selle eest tasumisega, kaasa Indrek Sülla kui ametiisiku poolt asjaoludest mitteteatamisele.

„Pole tuvastatav, et Raivo Lillel olid teadmised ametiisikut puudutava korruptsioonivastase seadusega ettenähtud toimingupiirangutest ehk teadmine Indrek Sülla teo õigusvastasusest. Kui ametiisik peab teadma teda puudutavatest kohustustest ja temalt eeldatakse seaduste tundmist teataval spetsiifilisel alal tegutsemisel, siis Raivo Lillel selliseid teadmisi eeldada ei saa" märkis kohus. Seetõttu mõisteti Raivo Lill selles süüdistuses õigeks.

Kuivõrd maakohus liitkaristuse mõistmisel kohaldas kergema karistuse raskeimaga kaetuks lugemise põhimõtet ja mõistetud karistuseks jäi eeltoodud 2 aastane vangistus, ei too Raivo Lille osaline õigeksmõistmine kaasa karistuses muudatuse tegemist.

Süüdistatava osalisel õigeksmõistmisel jäävad riigi kanda kriminaalmenetluse kulud, mis on tekkinud seoses süüdistuse selle osa menetlemisega, milles isik õigeks mõistetakse. Kokku otsustati hüvitada taotletud kaitsetasust 1500 eurot.

Veebruaris mõistis Harju maakohus Indrek Süldi süüdi riigihanke menetluses nõuete rikkumises, riigihankel konkureerivate ettevõtjate kihutamises sõlmima konkurentidevahelisi kokkuleppeid ja osalema kooskõlastatud tegevuses ja dokumendi võltsimisele kihutamises.