Prokuratuur uurib TTÜ projektirahastamisi kriminaalmenetluses

27.08.2019

Prokuratuur käivitas Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ) Ragnar Nurkse instituudi projektirahastamiste uurimiseks kriminaalmenetluse.
"Tänaseks on prokuratuur tutvunud lisaks avalikes allikates avaldatud infole ka täiendavate dokumentidega ning leidnud, et eelmisel nädalal Postimehes avaldatud väidete kontrollimiseks on vajalik kriminaalmenetluse alustamine," ütles prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas.

"Esitatud väiteid, et Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse instituudis on vähemalt ühes projektis esitatud Euroopa Komisjonile tehtud tööd ning töö tegijate arvu tegelikkusest suuremana eesmärgil seeläbi saada suuremaid tegevustoetusi, viitavad sellele, et TTÜ Ragnar Nurkse instituudis võib olla toime pandud soodustuskelmus," lisas ta.

Prokuratuuri poole pöördus asja uurimiseks TTÜ, kuid menetlus algatati ajakirjanduses ilmunud materjalide alusel.

"Senised toimingud, mille hulgas on varasemalt läbi viidud projektitegevuse auditid, konkreetse projekti sulgemisel läbi viidud tavapärased kontrolltoimingud, mulle esitatud vihje ja selle saamisel täiendavalt ellu kutsutud erakorraline teadusprojektide pisteline auditeerimine süsteemse rikkumise tuvastamiseks, ei ole toonud päevavalgele konkreetseid otseseid tõendeid, mis kinnitaks võimalikku süütegu," seisab TTÜ rektor Jaak Aaviksoo allkirjaga kinnitatud pöördumises prokuratuurile.

Ülikool on omalt poolt moodustanud ka uurimiskomisjoni. "Uurimiskomisjon jätkab tegevust piires, mida võimaldavad ülikoolisisesed haldusmenetluse reeglid."

"Soovin, et tõde saaks kiiresti, igakülgselt, objektiivselt ja piisava usaldusväärsusega välja selgitatud ning kinnitan, et ülikool on huvitatud ja valmis tegema selleks tihedat koostööd nii prokuratuuri kui ka vajalike uurimisasutustega edasiste võimalike muude menetluste raames tehtavate toimingute läbiviimisel," seisab Aaviksoo teates prokuratuurile.