Ministeeriumi IT-juht mõisteti osaliselt süüdi

25.10.2011

Tartu maakohus mõistis haridusministeeriumi infosüsteemide talituse juhataja Jaanus Christoffeli süüdi korruptsioonikuriteos ning karistas teda tingimisi vangistusega.

Samas tunnistati Christoffel (35) kuriteo koosseisu puudumise tõttu õigeks kahes pistise nõudmise ja võtmise süüdistusepisoodis, mis olid seotud sponsorlepingute sõlmimise ja sülearvuti saamisega.

Aastase tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga mõisteti talle tasuta reisi ja kinkekaardi saamisega seotud süüdistusepisoodi eest. Christoffel on talle mõistetud vangistusest ära kandnud kolm päeva

Lisakaristusena võttis kohus süüdistatavalt üheks aastaks õiguse töötada riigi või kohaliku omavalitsuse asutuses või avalik-õiguslikus juriidilises isikus ametikohal, kus tuleb täita haldamis-, järelevalve- või juhtimisülesandeid või korraldada varaliste väärtuste liikumist.

Samuti mõisteti Christoffelilt riigituludesse välja konfiskeerimise asendamiseks süüteoga saadud vara katteks 684 eurot ning menetluskuludena tuleb tal tasuda kokku 479 eurot.

Süüdistuse kohaselt leppis Christoffel riigiametnikuna ühe aktsiaseltsi juhatuse liikmega kokku, et ettevõte toetab rahaliselt tema elukaaslast. Kohtueelse uurimise käigus selgitati välja, et toetuse summa oli 150 000 krooni.

Kohtule esitatud tõenditest aga ei nähtu, et pärast sponsorlepingute sõlmimist oleks Christoffel teinud midagi oma tavapärastest tööülesannetest erinevat, mis annaks alust arvata, et ta on oma tegevuses nimetatud lepingutest mõjutatud.

Lisaks süüdistati teda selles, et ta on saanud teise juriidilise isiku esindajate käest tasuta reisi Iirimaale koos majutusega üle 9000 krooni väärtuses. Samuti olevat Christoffel saanud restorani kinkekaardi väärtusega 1500 krooni.

Kohtus leidis tõendamist, et Christoffel on IT-alaste toodete hankimisel eelistanud süüdistuses toodud firma teenust ning võtnud vastu varalisi soodustusi, mis andsid kingituste tegijale põhjust arvata, et Christoffel arvestab ka tulevikus tingimustega, mis aitavad neil tellimusi saada.

Lisaks nõudis Christoffel süüdistuse kohaselt pistisena ühelt osaühingult sülearvuteid vastutasuna selle eest, et ministeerium ei lõpeta ennetähtaegselt sõlmitud hankelepingut. Christoffel sai pistisena üle 30 000 krooni maksva sülearvuti.

Kohtus leidis aga tõendamist, et Christoffeli tegevus oli suunatud hankelepingu täitmisele ning tegu ei olnud pistise võtmisega.

Süüdistuse järgi osales Christoffel mitmete otsuste tegemisel, mille tulemusel sõlmis ministeerium samade firmadega hanke- ja teenuslepinguid. Sündmused leidsid aset aastail 2008-2010.

Allikas: ERR