Külli Taro: avalikkus võiks nõuda Repsi skandaali põhjuste lahendamist

23.11.2020

Eelmisel nädalal avaldatud info haridus- ja teadusministri Mailis Repsi tegevuse kohta riigi raha ja vara kasutamisel puudutas sotsiaalset närvi mitmel moel. Räägiti ajakirjanduseetikast, valetamisest, ministrite palganumbrist ja privileegidest, pere- ja tööelu ühitamisest ja naistest poliitikas. Samal ajal riigikogus menetletav riigieelarve või uued koroonapiirangud ei pälvinud sugugi nii palju tähelepanu.

Tahtmata konkreetse juhtumi kohta hinnangut anda, sest selleks vajalikku infot pole tegelikult piisavalt, jäi minu jaoks kripeldama üks põhimõtteline väärarusaam: kui autolt on makstud erisoodustusmaks, tohtivat seda justkui automaatselt kasutada eratarbeks või töövälisel ajal. Selgust ei aidanud luua ka maksu- ja tolliameti esindaja, kes enda mätta otsast kommenteeris, et maksureeglid on täidetud.

"Lubamatu tegevuse pealt maksude ära tasumine ei muuda seda lubatavaks."
Põhimõtteliselt on ju õige, et maksudega võib olla kõik korras. Aga lisaks maksuseadustele tuleb täita ka teisi seadusi - riigivaraseadust ja korruptsioonivastast seadust. See, et maksud on makstud, ei tee teiste seaduste rikkumist olematuks. Lubamatu tegevuse pealt maksude ära tasumine ei muuda seda lubatavaks.

Erisoodustusmaksuga maksustatakse sellist tööandja poolt töötajale tehtud soodustust, mida loetakse võrdväärseks palgaga. Maksupoliitiline eesmärk on vältida sotsiaal- ja tulumaksust kõrvale hiilimist neil juhtudel, kui tööandja otsustab töötajale tasuda muul viisil kui palgas.

Näiteks kui tööandja otsustab palgatõusu asemel saata töötaja luksuslikule spaapuhkusele või rentida talle auto ka isiklikeks sõitudeks, tuleb sellelt kulult maksta erisoodustusmaksu. Eraettevõtte omanik võib otsustada oma töötajaid nii premeerida. Ta teeb seda enda ettevõtte arvelt. Samamoodi, kui eraettevõttes pole mingi tegevus omaniku poolt lubatud, ei muudaks ka erisoodustusmaksu ära tasumine seda lubatavaks.

Eraettevõttes seab vara kasutamise reeglid omanik. Avalikus sektoris seadusandja. Riigivara seadus nõuab, et riigi raha ja vara kasutatakse eesmärgipäraselt, otstarbekalt, säästlikult ja heaperemehelikult.

Korruptsioonivastane seadus keelab avaliku ülesande täitmiseks mõeldud ressurssi kasutada ametiisiku enda või temaga seotud isikute huvides, kui see toob kaasa avaliku huvi seisukohast ebavõrdse või põhjendamatu eelise.

Kui tulumaks ja sotsiaalmaks makstud, siis maksureeglid oleks täidetud ka ministeeriumi poolt ministrile koju koristaja, koka või lapsehoidja palkamisel. See poleks aga kooskõlas riigivara kasutamise reeglitega. Ja kui isiklik hüve on saadud ebavõrdselt teistega tänu ametile või positsioonile, on tegemist korruptsiooniga.

Tuleb arvestada, et erisoodustusmaks lisandub sõiduki tavapärastele ülalpidamiskuludele. See tähendab, et kui ametiautot on plaanis kasutada ka isiklikuks otstarbeks, kulub rohkem maksumaksja raha.

Tõsi on see, et ministritele on õigusaktiga antud ametiauto isikliku kasutamise õigus. Mida see täpsemalt tähendab, on jäetud lahti kirjutamata. Võib olla teadlikult, ka üle reguleerimist vältides. Selgitustes on eratarbeks auto kasutamist ette nähtud siiski vaid erandlikel juhtudel.

2017. aastal avaldatud justiitsministeeriumi korruptsiooniuuring leidis, et poliitikud suhtuvad korruptsiooni leigemalt kui avaliku sektori töötajad. Nii ametiauto kasutamist isiklikuks otstarbeks kui ka tutvuste kasutamist peavad nad märksa aktsepteeritavamaks kui teised. Uuring näitas ka seda, et suhtumine ametiauto väärkasutusse on teiste eetiliselt küsitatavate olukordadega võrreldes kõige kirjum.

Nagu ütlesin, siis konkreetsele juhtumile hinnangu andmisest teadlikult hoidun. Selleks oleks vaja teada enam fakte, kui ajalehest lugeda sai. Siit peaks algama õiguskaitseorganite töö.

Avalikkus võiks aga selgelt nõuda skandaali põhjuste lahendamist. Võti selleks, et kvaliteetne lapsehoid ja haridus oleksid kättesaadavad kodulähedases lasteaias ja koolis, suurperesid toetataks ning valitsuse töökorraldus võimaldaks pere- ja tööelu ühitada, on Keskerakonna käes.

Keskerakond juhib vastutavaid ministeeriume ja valitsust. Isegi Tallinna ühis- ja koolitranspordi korraldamine on Keskerakonna käes. Ja need mured tuleks lahendada kõigi Eesti inimeste, mitte ainult üksikisikute jaoks. Sest lisaks ministritele on ju veel väga palju teisi, kelle tööpäevad on pikad ja pingelised, amet vastutusrikas ja oluline.

Loe ERRis.