Erakondade rahastamist puudutav seadus võeti vastu

25.11.2010

Riigikogu võttis 80 poolthäälega vastu eelnõu, mille eesmärk on kontrollida erakondade rahastamist.

Eelnõu kohaselt hakkab erakondade rahastamist kontrollima erikomisjon, kuhu kuuluvad riigikogus esindatud erakondade liikmed, kes ei kuulu parlamenti ja ka õiguskantsleri, valimiskomisjoni ja riigikontrolli esindajad.

Eelnõu järgi tohib erakondi rahastada vaid riigieelarvest, liikmemaksudest, erakonna varaga tehtavatest tehingutest ja annetustest. Annetada saavad füüsilised isikud ning erakonnad peavad iga kvartali 10. kuupäevaks avalikustama annetused oma veebilehel.

Seadus hakkab kehtima järgmise riigikogu volituste algusest. Parteide rahastamist kontrollima hakkav komisjon koguneb seejärel kuu aja jooksul ning valib esimesel istungil esimehe.

Erakonnad hakkavad uuest seadusest lähtuma 2011. aasta aprillist.

Eelnõu teisel lugemisel tegid Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada, kuid see hääletati 29 poolt- ja 48 vastuhäälega maha.