Eestil soovitatakse kehtestada erakondade annetustele ülempiir

06.06.2012

Täna avaldatud korruptsioonivastase liikumise Transparency International Euroopa korruptsiooniriskide raportis seoses raha, poliitika ja võimuga soovitatakse Eestil koostada eraannetuste ülempiir ning kehestada parlamendiliikmetele eetikakoodeks.

Raportides märgitakse, et Euroopa uustulnukad, välja arvatud Bulgaari ja Rumeenia, on näidanud üles progressi korruptsiooniga võitlemisel, kuid siiski on riikides olulisi puudusi, millega on vaja tegeleda. 
 
Annetustele ülempiir 
 
Eesti kohta tuuakse välja, et kuulume küll nende riikide hulka, kus on ettevõtete annetused täielikult keelatud, kuid samas märgitakse, et see ei ole mingisugune imerohi ning sellega peaksid kaasnema ka täiendavad meetmed. 
 
Näiteks annetuste täielik avalikustamine, sõltumatu järelevalve ning annetuste kord tuleks hoolikalt rakendada, vältimaks, et läbipaistamatud annetused ei leiaks tee erakondadesse muude kanalite pidi. 
 
Ühe viisina, kuidas vähendada üleliigse erakapitali jõudmist erakondadesse, paneb raport ette kehtestada piir annetustele, seda nii eraisikute kui ka ettevõtete annetuste suhtes.  
 
Ühingu soovitus Eestile ongi kaaluda eraisikute annetustele teatud piiri kehtestamist.  
 
Lisaks pannake ette parlamediliikmete koodeksi koostamist, mis puudutaks eetiliste dilemmade ja huvidekonfliktiga tegelemist. 
 
Riigihangete nõrk kontroll tõstas korruptsiooniriski 
 
Rääkides korruptsiooniriskidest seoses riigihangetega, tuuakse Eesti puhul välja, et siin on tavaks hanked jaotada väikesteks osadeks, et vähendada aruandluse kohustust.
 
Lisaks mainitakse, et Eestis on riigihangete järelevalve võrreldes näiteks EL-i rahadele teostatava kontrolliga kaks korda nõrgeb. See tekitab raporti koostajates tõsise küsimuse, kas puudulik järelevalve tõstab korruptsiooniriski.  
 
Lisaks soovitatakse Eestil määratleda lobitöö ning soodustada "vilemeeste" tegevust ja tagada nende kaitse.
 
Allikas: ERR