Märts 2013

Olulisemaid korruptsiooniteemalisi uudiseid veebruarist ning märtsist

Ühingus toimunud

Korruptsioonivaba Eesti kutsub aktiivseid kodanikke ja kodanikeühendusi mõttevahetusele poliitilise kultuuri teemadel

Tesipäeval, 26. märtsil korraldab ühing Tallinnas Euroopa hotellis Eesti poliitilist kultuuri käsitleva arutelu.

Valmib uus EL-i korruptsioonivastane uurimus

Kuigi on olemas mitmed korruptsiooniteemalisi rahvusvahelisi uuringuid ja indekseid, kavandab Euroopa Komisjon üht uut instrumenti, milleks on Euroopa Liidu liikmesriike puudutav korruptsiooniraport.

Transparecy International kutsub Vilniusse suvekooli

Rahvusvahelise korruptsioonivõitluse võrgustik Transparency International kutsub juuliks Vilniusse suvekooli, kuhu on juba neljal aastal kogunenud tudengid ja noored profid kogu planeedilt.

 

Transparency Internationalist

Valem vastutustundlikuks panganduseks

Ausast pangandusest on saanud oksüümoron. Pankurid peavad võtma vastutuse ning pöörama tõsist tähelepanu eetikaküsimustele.

 

Koht kodanikeühendustele G20-ne laua taga

Esimest korda ajaloos osalevad kodanikuühiskonna esindajad ametlikult G20 kohtumisel. 

Teised korruptsioonist

Eelnõu täpsustab korruptsiooni eest karistamist, Justiitsministeerium 07.03.2013

27.03.2013 sai valitsuses heakskiidu seaduseelnõu, mis täpsustab ametialaste kuritegude ja salakaubaveoga seotud kuritegude karistusi.

Korruptsioonikomisjon asub tegutsema uue seaduse alusel, Riigikogu pressitalitus 25.02.2013

Riigikogu põhiseaduskomisjon saatis täiskokku komisjoni enda algatatud korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamise otsuse eelnõu (380 OE), mis näeb ette uue korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamise vastavalt 1. aprillist 2013 jõustuvale uuele korruptsioonivastasele seadusele.