Mai 2022

Maikuu kulmineerus KVE uue tegevjuhi leidmisega, kuid üheks märksõnaks oli ka lobitöö - toimus kolmas läbipaistva lobitöö teemaline ümarlaud Riigikogus ning kuu lõpus avaldati ka kokkuvõte ametiasutuste kohtumistest lobistidega.

KVE uudised

Meil on hea meel tutvustada uut särasilmset KVE tegevjuhti! 

23. maist alustas tegevjuhina Hestia Rindla! Hestia on haridusvaldkonna taustaga ning töötanud pea 20 aastat õpetaja, kooli- ja vallajuhi ning ametnikuna. Praegu õpib Hestia Sisekaitseakadeemias sisejulgeoleku erialal ja omandab oma teist magistrikraadi. “Olen kogu elu pidanud oluliseks teha tähendusega tööd ja panustamist selle nimel, et hoida ja aidata kaasa Eesti arengule. Seni olen seda teinud erinevates ametites peamiselt läbi hariduse ja kultuuri. Viimastel aastatel on mind lisaks järjest enam huvitanud riigivalitsemine, siseturvalisuse ja julgeoleku teemad Eestis. Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhina on mul ideaalne võimalus siduda kokku oma varasemad haridusvaldkonna teadmised ja kogemused nendega, mida täna omandan Sisekaitseakadeemias sisejulgeoleku valdkonnas ja viia ellu tegevusi selle nimel, et ühiskonnaelu korraldus Eestis oleks aus, õiglane ja läbipaistev.”  

Soovime uuele juhile palju õnne ja edu!

Hestiaga saab ühendust aadressil hestia.rindla@transparency.ee.

11. mail toimus kolmest viimane läbipaistva lobitöö teemaline ümarlaud 

2022. a märtsist maini leidis aset kolmest ümarlauast koosnev sari, mille lõppeesmärk on suurendada seadusandliku võimu poliitikakujundamise protsesside läbipaistvust. Üritused tõid ühe laua taha Riigikogu, kodanikuühiskonna ja rahvusvahelised eksperdid, et tõsta teadlikkust ning paremini mõista lobitöö ja huvide konflikti ennetamise poliitikaid ja praktikaid poliitikakujundamise tegevustes. Ümarlaudade tulemina arendatakse valitsuse poolt vastu võetud lobistidega suhtlemise hea tava loogilise jätkuna välja konkreetsed soovitused seadusandlikule võimule.

Ümarlaudasid korraldas Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon koostöös vabaühendusega Korruptsioonivaba Eesti ja USA saatkonnaga Eestis.

Kõiki toimunud ümarlaudu on võimalik järele vaadata siit.

Lobistidega kohtus mullu kõige enam Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Justiitsministeerium tegi koostöös MTÜ-ga Korruptsioonivaba Eesti kokkuvõtte ametiasutuste kohtumistest lobistidega 2021. aastal ja sellest selgus, et kõige enam toimus kohtumisi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis.

Kokku avalikustasid 23 ametiasutust andmed üle 700 kohtumise kohta. Kõige enam kohtuvad ametiisikud erasektori esindajatega, mis moodustas üle poole kõigist kohtumistest. Kolmanda sektoriga kohtumised moodustasid ligikaudu viiendiku kõigist kohtumistest, neist omakorda ligikaudu 66% olid mittetulundusühingud ja sihtasutused. Organisatsioonidest toimus kõige enam kohtumisi Eesti Tööandjate Keskliiduga, järgnesid Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Energia.

Andmed ametiasutuste lobistidega kohtumiste kohta leiab siit

Andmeid saab vaadata nii asutuste, ametiisikute, lobitööd teinud organisatsioonide, lobistide nimede kui kohtumiste teemade kaupa.

"Meilt on ikka küsitud, kui suur on lobitöö probleem, et me kohtumisi avalikustama peaks hakkama,” selgitas Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus. “Nüüd on igaühel, mitte vaid piiratud isikute ringil, võimalik ise vaadata, kes ja kuidas poliitikakujundajaid mõjutab. Lobi pole probleem - probleem oli siiani andmete puudumine. Edaspidiseks loodame, et kohtumisi hakkavad avalikustama ka riigikogu ning kohalike omavalitsuste liikmed."

Rohkem infot leiab siit.

Korruptsioonivaba Eesti endise tegevjuhi ja praeguse Avatud Valitsemise Partnerluse programmijuhi Carina Paju värske arvamuslugu

Arvestades päevasündmusi väärib jagamist Korruptsioonivaba Eesti endise tegevjuhi ja praeguse Avatud Valitsemise Partnerluse programmijuhi Carina Paju värske arvamuslugu. 

Mõtle korra: milline on sinu ideaalne kohalik omavalitsus? 

Esiteks, kasutada tuleks vaid neid ressursse ja teha vaid neid tegevusi, mida on päriselt vaja. Rahakasutus peab olema põhjendatud, kuid siiski ka tulevikku vaatav ja innovatsiooni soosiv. 

Teiseks, eesmärke tuleb seada koostöös ja lähtuvalt elanike vajadustest. Nende saavutamiseks tehtav olgu julge ja läbinisti kaasav. 

Kolmandaks, kuidas asju tehakse, on sama tähtis kui see, mida tehakse. Omavalitsus peab olema inimesele arusaadav, usaldusväärne, väärtuspõhine, inimlik ja aus.

Pikemalt saab lugeda siit

 

Transparency International (TI)

 

Haara võimalusest kinni! Integrity School toimub taas

TI Leedu kutsub 8-13. augustil osalema veebi teel korruptsiooni ja läbipaistvuse teemalisel kursusel. Kandideerida saab 17. juulini. Loe lähemalt Transparency School lehelt. 

Reaalsuskontroll: kas lääs suudab kleptokraadid kohtu ette tuua?

Lüngad ja suutlikkusega seotud küsimused õõnestavad mitmepoolseid jõupingutusi, mis algatati pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Loe lähemalt TI kodulehelt.

Seksuaalne ärakasutamine spordis

Spordisektor on murettekitavalt haavatav seksuaalse ärakasutamise (sextortion) suhtes ning spordiorganisatsioonid peavad kiiresti tegelema hierarhiate, süsteemide ja kultuuridega, mis seda kuritarvitamist põhjustavad ja varjavad. Loe lähemalt TI kodulehelt.

 

Teised korruptsioonist

 

Justiitsministeerium annab teada, et korruptsiooni ennetamiseks rakendatakse ministritele uus tegevuspiirang. Justiitsminister

Maris Lauri tutvustas Riigikogule 11. mail esimesel lugemisel Justiitsministeeriumis ette valmistatud eelnõu, millega senine

soovituslik tegevuspiirang ministritele kirjutatakse seadusesse. Loe pikemalt Justiitsministeeriumi kodulehelt.

 

Samuti tõhustab Justiitsministeerium erakondade rahastamise järelevalvet. Kooskõlastusringile on saadetud eelnõu erakonnaseaduse muutmiseks.

Loe pikemalt Justiitsministeeriumi kodulehelt.

 

Global Data Barometer 2022 hindas andmete seisu avalikuks hüvanguks 109 riigis. 2019. aasta maist kuni 2021. aasta maini viidi läbi ekspertuuring, et luua uus ülemaailmne võrdlusalus, mis käsitleb andmete haldamist, suutlikkust, kättesaadavust ning andmete kasutamist ja mõju avalikuks hüvanguks. Andmeid saab näha erinevate teemade ja valdkondade kohta. Lisateave on leitav siit.

 

Algas Borgen'i uus hooaeg. Jupiterist on võimalik vaadata "Edward Snowden: vilepuhuja või spioon?"

 

Ajakirjandusest

Riigiprokuratuur esitas 20. mail Hillar Tederile, Mihhail Korbile ning MTÜ-le Eesti Keskerakond süüdistuse mõjuvõimuga kauplemises. Süüdistuse kohaselt kasutas Keskerakonna toonane peasekretär Mihhal Korb isikiliku ja erakonna mõjuvõimu Tallinna linnapea üle Hillar Tederi ja Porto Franco huvides, et viimane saaks servituuditasu määramisel ebavõrdse ja põhjendamatu eelise. Vastutasuna pakutud teene eest lubas Teder Keskerakonda toetada kuni miljoni euro suuruse annetusega. Loe ERRist.
Kaitsepolitsei (KAPO) alustas uurimist, kas riigikogu liige Kert Kingo (EKRE) on kuluhüvitiste kasutamises pannud toime kuriteo. Täpsemalt öeldes, asja juhib riigiprokuratuur ja uurib KAPO. Ka riigiprokuratuur kinnitas Postimehele, et uurimist on alustatud. Aprillis ilmusid kahtlused, et Kingo on kuluhüvitiste arvelt tasunud kolmandate isikute kohtukulusid. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon tegeles Kingo juhtumiga ja pöördus politseisse. Nüüd on KAPO ametlikult kinnitanud, et on võtnud asja uurimisse. Loomulikult on asi väga varajases staadiumis. Uurimine alles algas. Ei saa öelda, et Kingo oleks pannud toime kuriteo, loomulikult ka mitte seda, et Kingole oleks esitatud kahtlustus ja ammugi mitte süüdistus. Kingo on ise varem meedias öelnud, et ta ei ole milleski süüdi, kirjutas Postimees.
Ootamatult koondati põllumajandus- ja toiduametist (PTA) Eesti ilmselt tuntum loomade heaolu spetsialist Tiina Kukk. Selgub, et 55-aastane juristi haridusega daam pidas juba mõnda aega donkihhotlikku võitlust väidetava praagi, lohakuse ja isegi seksuaalse ahistamisega ametkonnas, kus ta töötas. Tiina Kukk ületas varem uudiskünnise mitme jõulise loomakaitseoperatsiooniga, aga nüüd esineb PTA endine peaspetsialist vilepuhuja rollis. Kukk väidab, et suurametis lokkas rumalus, lohakus ja misogüünia. Endise tööandja sõnul hoopis Kukk ise liialdab või koguni valetab. 04.05 Pealtnägija on järelevaadatav ERRist.

 

Mujalt maailmast

 

Ex-leaders call for global anti-corruption court to tackle Putin. The Washington Post, 25.05.2022
A conference in Croatia to discuss how to prevent corruption and exchange best practices. Global Initiative, 27.05.2022
Corruption should be taken into account when considering COVID-19 vaccine allocation. PNAS, 04.05.2022
Sudanese dissatisfied with government fight against corruption, fear retaliation if they report. AFRO Barometer, 13.05.2022
Moldova endine venemeelne president Igor Dodon võeti vahi alla. Delfi, 24.05.2022
Guatemalan attorney general involved in corruption. US. BBC, 17.05.2022
Mining giant pleads guilty to UK bribery charges. BBC, 24.05.2022