Mai 2018

KVE uudiskiri on 2018. aastal küll seni puhkusel olnud, kuid on nüüd tagasi, et maikuu imeilusate ilmade ajal avaldatud uudised ning korruptsiooniga seotu kokku võtta. Mais leidsid laialdast kajastust korruptsioonijuhtumid Tallinna ja Tartu omavalitsustes. Positiivsemal toonil on ehk lootust peagi korruptsiooni ennetavate mehhanismide väljatöötamist näha. 3. mail peeti maailmas ajakirjandusvabaduse päeva #WorldPressFreedomDay - KVE poolt suurim austus väärikatele ajakirjanikele ja meediale, kes igapäevaselt ausama ja läbipaistvama maailma nimel töötavad, paljudes riikides selleks ka oma eluga riskides.

KVE uudised

Ühingu juures alustas 7. mail tööd uus arengukoordinaator Carina Paju.

Carina on varem nooremanalüütikuna Concord Consultingus (Taani) hinnanud konfliktijärgsetes riikides aset leidvate projektide mõju ning tegelenud riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide poliitikate kujundamisega. Pärast arengupoliitika magistrikraadi omandamist Kopenhaageni Ülikoolis ning praktikaid ÜRO Inimõiguste Nõukogus ja Riigikogu väliskomisjonis soovis ta tegutseda just rohujuuretasandil ning pühenduda õiglase ja usaldusväärse ühiskonna arendamisele. Jõudu!

Tallinna linnapea Taavi Aas teatas, et mitmetest korruptsiooniskandaalidest räsitud linnale hakatakse looma korruptsioonivastast programmi.

KVE juhatuse liige ja eetika professor Aive Pevkur soovitas selle loomisel olla kannatlik ja põhjuseid analüüsida süvitsi. Loe Delfis ilmunud artiklit siit.

Kui üks linnaametnik jääb korruptiivse teo sooritamisega vahele, peetakse automaatselt tervet omavalitsust korrumpeerunuks. Miks see nii on?

KVE juhatuse liige Aive Pevkur vastab, et tänapäeval on raske uskuda, et ametnikul puuduks teadmine korruptsiooni tähendusest. Selle asemel toitub korruptsioon hoiakutest ja organisatsioonikultuurist. Loe Äripäeva artiklit siit.

 

Transparency International (TI)

Aprilli lõpus avaldas Euroopa Komisjon kauaoodatud väärkäitumisest teavitamise ehk vilepuhujate kaitse direktiivi seadusandliku ettepaneku. TI arvates on valminud dokument ambitsioonikas ning valminud ajal, mil Cambridge Analytica ja Panama paberite skandaalid on regulatsioonide vajalikkuse eriti oluliseks teinud. Kui direktiiv vastu võetakse, on kõigil EL riikidel kohustus seadusandlus ELi omaga ühtlustada. TI riiklikud esindajad, sh Eesti, kogunevad aruteluks Brüsselis 7.-8. juunil. Loe juurde siin.

Teised korruptsioonist

Eesti Standardikeskus tõlkis eesti keelde ISO 37001 sertifikaadi, mis täpsustab nõudeid ja juhendab altkäemaksuvastase juhtimissüsteemi sisseseadmist, elluviimist ja toimivana hoidmist. Loe juurde Justiitsministeeriumi pressiteatest.

 

Sisekaitseakadeemia koolitab ametnikke korruptsiooni ära tundma ning vältima. Loe juurde Delfist ja tutvu koolitustega siin.

 

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi kohalike omavalitsuste volikogu liikmete ja KOVide ametnikele korruptsiooniennetuse- ja koolituskeskkonna välja töötamiseks. Loe juurde pressiteatest.

 

Korruptsiooni definitsiooni ning mõõtmise filosoofiliste aluste teemal arutleb kaasahaarav Matthew Stephenson Global Anticorruption Blogis.

Uudiseid ajakirjandusest

Tallinna kauasele spordijuhile esitati kriminaalkahtlustus. Loe juurde Äripäevast ja Delfist.
Tallinna omavalitsuses seati sisse vihjetelefon 6 404 002 väärkäitumisest teavitamiseks. Loe juurde Delfist.
Prokuratuur esitas endisele Tartu abilinnapeale süüdistuse korduvas altkäemaksu võtmises. Loe juurde Tartu Postimehest.
Taani finantsinspektsioon suges Danske panka. Loe juurde Äripäevast.

 

Mujalt maailmast

There’s a reason for the lack of trust in government and business: corruption Christine Lagarde (IMF), The Guardian, 4.05.2018
Cyberlaundering: from ghost Uber rides to gibberish on Amazon Mattha Busby, The Guardian, 17.05.2018
Breaking Bad to the Paradise Papers: all you need to know about money laundering Juliette Garside, The Guardian, 21.05.2018
European firms are increasingly tackling the scourge of bribery The Economist, 26.05.2018