Juuni 2019

Juunikuu oli tihe – kohtusime üle 20 kohaliku omavalitsusega üle Eesti, viisime läbi erasektori korruptsiooni sarja esimese koolituse ja saime liikmetega kokku ühingu üldkoosolekul.

KVE uudised

26. juunist on ühingul neli juhatuse liiget – seniste juhatuse liikmete Erkka Jaakkola, Piret Kustassoni ja Elsa Leiteni meeskonnas alustab tööd endine riigiprokurör ja praegune SA Vaba Lava juht Steven-Hristo Evestus.  Jaksu ja põnevaid tegemisi!

Üldkoosolekust saab põgusa ülevaate siit

 

Justiitsministeeriumi rahastatud kohalike omavalitsuste korruptsiooniriskide enesehindamise keskkond on nüüd üleval aadressil www.kovriskid.ee.

Keskkonna eesmärk on anda KOVidele tööriist, mille abil hinnata, kuivõrd on nende asutuses rakendatud korruptsiooniohte maandavad meetmed. KOVidele loodud kasutajakonto info on saadetud asutuse üldmeilile. Käisime keskkonnast lühidalt rääkimas Kuku raadio „Ärataja!“ saates. Loe lähemalt kodulehelt

 

10. ja 14. juunil kohtusime korruptsiooniriskide analüüsimiseks 20 kohaliku omavalitsusega Tallinnas, Jõhvis ja Tartus.

Koos Remo Perli (PPA) ja Norman Aasaga (Soraineni advokaadibüroo) rääkisime juhtumipõhiselt korruptsiooni ennetamisest, tutvustasime prioriteetide seadmiseks www.kovriskid.ee keskkonda ning jagasime Tallinna linna korruptsioonivastase strateegia raporti protsessi ja tulemusi. Järgmised kohtumised juba augusti lõpus ning septembri alguses! Hoia kuupäevadel silm peal kodulehel.

 

Oleme sel aastal esimest korda Arvamusfestivalil.

9. augustil kl 14:00-15:30 leiate KVE liikmed Õigusruumi alalt arutlemas teemal „Vilepuhuja: varajane häirekell või igipõline pealekaebaja?“ Tuleb põnev vestlus ja ootame kõiki kaasa mõtlema! Leia arutelu kavast ja Facebookist.

 

Järgmine ettevõtetele suunatud koolitus teemal „Huvide konflikt ja erasektori korruptsioon“ leiab aset juba 28. augustil.

Koolitus toimub väikestes, kuni 16-liikmelistes gruppides ning igale üritusele saab ettevõte saata kuni kaks esindajat. Augustis on koolitajaks Supremia vandeadvokaat ning KVE endine juhatuse liige ja tegevjuht Asso Prii. Ülejäänud aasta koolituskavaga liitunuile rakendub 10% soodustus. Vaata juurde siit

 

 

Transparency International (TI)

18.-20. juunil osales KVE TI Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni ühenduste kohtumisel Berliinis, kus arutleti korruptsiooni kui muutuva nähtuse ennetamise, kohalike ühingute võimekuse ning TI kui liikumise visiooni ja valitsemise üle.

Järgmine etapp on liikumise strateegia aastani 2030 kokku leppimine ning edasised arutelud liikmete aastakonverentsil novembris.

 

23. juuni oli rahvusvaheline vilepuhujate päev.

Vilepuhujaid ehk väärkäitumisest teavitajaid mõistetakse tihti hukka. Mitte ainult ei riski vilepuhujad korruptsiooni, pettuste ja muude väärtegude teavitamisel oma karjääriga, vaid avaliku halvakspanu ja diskrimineerimise osaks saamisega. Selle asemel tuleb vilepuhujaid teadlikult kohelda kui väärtuslikke tunnistajaid ning neid tagakiusamise eest kaitsta. 2019. aasta on seni tõotanud vilepuhujate kaitse osas tulla murranguline aasta. Miks, loe TI kodulehelt.

 

Lobitöö reguleerimine aitab kaasa otsustamise ja seadusloome läbipaistvusele, kuid meetmed pole alati perfektsed.

TI EU analüüsis Huawei 5G suunalist lobitegevust Prantsusmaal ning tõi välja peamised kitsaskohad, mida tehnoloogiahiiud lobitöö varjamiseks kasutada saavad. Loe juurde TI EU kodulehelt.

 

Teised korruptsioonist

 

Euroopa Nõukogu korruptsioonivastaste riikide ühendus juhib tähelepanu sellele, et ühiskonna madal korruptsioonitaju tekitab olukorra, kus korruptsiooni ennetavate meetmete mõju alahinnatakse. Ennetavaid meetmeid ja järelevalve regulatsioone tuleb rakendada vaatamata sh korruptsioonitaju indeksi heale järjestusele. Loe GRECO soovitustest juurde siin.
 

 

Euroopa Kontrollikoja viimatise ajakirja teema on pettus ja korruptsioon, eetika ja integriteet (lugejad, palun pakkuge head sõna „integrity“ tõlkimise kohta!). Vilepuhumisest ja uurivatest ajakirjanikest kuni ELi pettuste ennetamiseni saab lugeda siin.
 

 

Viimati analüüsisime Eesti hetkeseisu ja koostasime lobitöö reguleerimise osas soovitused aastal 2014. Rahvusvaheliselt on lobitöö aga aina olulisem teema. Hiljuti ilmus raport, milles analüüsitakse lobiregulatsioone puudutavaid muutusi Euroopas alates 2014. aastast. Baltimaadest on Leedu seni ainus, kus kasutatakse lobiregistrit, kuid OECD riikidest on lobitööd puudutav seadusandlus paigas juba 20 riigis. 

Uudiseid ajakirjandusest

Endise Narva linnavoliniku ja vee-ettevõte juhi Andrei Voronovi osas langetati kohtuotsus. Tõendite põhjal võttis ta altkäemaksu mitu korda kuus. Pikemat intervjuud korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleriga loe Postimehest.

 

Tallinna Sadama kohtuasja sisu salastati juunikuu alguses. Kas ja kuidas avaldab see korruptsioonile mõju, avaldas Äripäev arvamust juhtkirjas. KVE poolt käis teemat Äripäeva raadiosaates „Kuum tool“ kommenteerimas (nüüdne juhatuse) liige Steven-Hristo Evestus. Saade sai põnev ning rääkida jõuti ka vilepuhumisest ja lobitööst.

 

Mujalt maailmast

Tšehhis toimusid sel kuul viimase 30 aasta suurimad protestid, mille algatas Transparency Internationali Tšehhi ühingu raport peaministri ja miljardäri Andrej Babiše pettusest. Nimelt on ka nüüdseks Euroopa Komisjoni auditi eelraport järeldanud, et Tšehhi valitsus peab huvide konflikti tõttu tagasi maksma 17 miljonit eurot ELi toetusi, mis 2017. aasta algusest maksti välja Babiše firmale Agrofertile.
Babiš üritas auditi arutamiseks kohtuda Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga, kuni see avalikustati, sh TI ja Tšehhi ühingu poolt hukka mõisteti. 27. juunil kukkus Babiši umbusaldushääletus parlamendis aga tasaseisuga 85-85 läbi. Loe pingelisest hääletusest lähemalt Deutsche Wellest.