Juuli 2017

Ühingu üldkoosoleku järelkajana võttis juhatus vastu otsuse luua liikmetele paremad võimalused oma ettepanekute jagamiseks. Nii alustavad juba septembrist laiendatud juhatuse koosolekud, kuhu ootame kõiki liikmeid ühingu plaanide ja tegevuste osas kaasa mõtlema. Seniks soovime kõigile ilusat jätkuvat suve!

Ühingu uudised

Tulekul kohtumised liikmetega  

Ühingu juhatus ootab juba 7. septembril liikmeid laiendatud juhatuse koosolekule.

Loe lähemalt siit.

 

Transparency Internationalist

Korruptsioon takistab kestlikku arengut

ÜRO liikmesriigid on kokku leppinud 17 kestliku arengu eesmärgis. 16. eesmärk "Rahu, õiglus ja tugevad institutsioonid" keskendub suuresti korruptsiooni vähendamisele ja tänaseks on jõutud arusaamale, et läbipaistvuse suurendamine, korruptsioonivastane tegevus ja ligipääs avalikule teabele on kõikide teiste eesmärkide saavutamise alustalaks.

Loe lähemalt Transparency Internationali seisukohta.

Teised korruptsioonist

Robotite huvide konflikt

Investeerimisteenust pakkuvad ettevõtted on asunud välja arendama tarkvara, millega vähendada oma nõustajate koormust. Nõustaja asemel pakub kliendile investeerimisnõu robot-nõustaja, kes toetub oma soovitustes algoritmidele, mis võtavad arvesse kliendi riskitaluvust. Tarkvara põhjal antav nõu peaks olema erapooletu, kuid on ilmnenud oht, et pankade nn robot-programmid võivad soovitada investeerida ettevõtetesse, millega pangad on finantsiliselt seotud.

Loe Bloombergi uudislugu lähemalt siit

Kõrgkorruptsiooni vastu töötab uus keskus

Mitme riigi koostöö tulemusena loodi rahvusvaheline korruptsioonivastane koordinatsioonikeskus, mille eesmärgiks on võidelda kõrgetasemelise korruptsiooni vastu. Niinimetatud kõrgkorruptsioon võib hõlmata altkäemaksu võtnud ametnikke, rahapesu ja võimu kuritarvitamist. Keskuse loomise taga on Interpol ning Austraalia, Kanada, Uus-Meremaa, Singapuri, Ühendkuningriigi, Ühendriigide asutused.

Loe OCCRP uudist siit.