Jaanuar 2023

31.jaanuaril avaldas Transparency International 2022. a korruptsioonitaju indeksi tulemused ning valimiste-eelsel perioodil võtavad ühingu töötajad Merle Mändmets ja Steven-Hristo Evestus osa valimiste valvurite tegevustest.

Ühingu tegevustega seotud uudised

 

2022.a korruptsioonitaju indeks

Transparency Internationali 2022. a korruptsioonitaju indeksis püsib Eesti eelmise ja üldiselt ka viimaste aastatega võrreldes paigal, jagades 74 punktiga 14.-17. kohta Kanada, Islandi ja Uruguayga.
“Hoiame stabiilselt oma positsiooni, mis viitab veidike uinunud olekule ning kutsub üles värsketele initsiatiividele. Kui 2012. aastast on Eesti punktisumma kasvanud 10 punkti võrra, siis alates 2018. aastast oleme jäänud pigem kindlale positsioonile. Positsioon pole küll halb, kuid saaks oluliselt paremini,” kommenteeris Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Steven-Hristo Evestus.
Korruptsioonitaju indeksi 2022 kõiki tulemusi ning regionaalseid analüüse vaata Transparency Internationali kodulehelt.
Ühingu pressiteade on leitav siit.

Korruptsioon ja konfliktid

Ühingu tegevjuht Steven-Hristo Evestus rääkis KUKU raadios korruptsioonist ning ühingu tegemistest ja lähenemistest. Arutleti, kuidas sõjad ja muud konfliktid ning korruptsioon käivad käsikäes ning kuidas suhelda võimalikult korruptsioonivabalt. Kuula intervjuud siit.

Hea valimistava järgimine ja selle rikkumisest teavitamine

Alates 2009. aastast on Vabaühenduste Liit kõigil valimistel kutsunud esinduskogudesse pürgijaid järgima head valimistava, et kampaaniad oleksid sisukad ja eetilised ning aitaksid valijal teha tarka otsust. Koos valimistava vabatahtlike valvuritega jälgib ja kommenteerib Vabaühenduste Liit valimistavast kinnipidamist ka riigikogu 2023 valimistega seonduvalt.
Tutvu valvurite tegevustega siin ning teavita hea valimistava rikkumisest valimistava@heakodanik.ee.

EDETABEL: Kes jäid läinud nädalal silma hea valimistava rikkumisega?

Valimiste valvurid alustasid tööd ning on viimase paari nädala jooksul jälginud valimisvõitluse vastavust hea valimistavaga. Esimesel nädalal jäid valvuritele muuhulgas silma ministrite tihedad sõidud oma valimisringkondadesse, EKRE ja Reformierakonna omavaheline vastandumine ning peibutuspartide kasutamine. Loe täpsemalt ülevaadet siit.

 

Uudised meediast ja mujalt

Lääne-Euroopa ja Euroopa Liidu riikide korruptsioonitaju indeksi analüüs

Lääne-Euroopa ja Euroopa Liidu riigid on korruptsioonitaju indeksi tulemuste vaates parimad, kuid viimase kümne aasta jooksul on progress peatunud suuremast osast riikides. Peale Ukraina ründamist kuuluvad valitsustelt oodatavate tegevuste hulka lubamatu mõju välistamine poliitilistes otsustusprotsessides, õigusriigi baasväärtuste tagamine ja kaitsesektori otsuste läbipaistvus. Vaata regiooni täpsemat analüüsi siit.

Ajakirjanikud ja sõnavabadus

Riigikohus nõustus ringkonnakohtuga, et ehkki ajakirjanikud Sulev Vedler ja Tarmo Vahter ning Delfi Meedia AS avaldasid kriminaalasja kohtueelse uurimise andmeid ilma seaduses nõutava prokuratuuri loata, ei olnud neile selle eest trahvi määramine praegusel juhul põhjendatud. Kohtu pressiteate ja määrusega saad tutvuda siit.

Äriühingu omandisuhete läbipaistvusest

Transparency Internationali juhatuse liige François Valérian selgitab Euroopa Kohtu 22.11.2022 otsuse valguses, miks äriühingu omandisuhted on avalik asi ning miks on kogu avalikkusel õigus teada, kes on iga äriühingu taga. Arvamus lisab mõtlemisainet, miks õigus privaatsusele ei peaks laienema äriühingutele ning miks on läbipaistvus vajalik kogu avalikkuse jaoks. Samuti põhjendab autor, et antud juhul ei nõuta läbipaistvust läbipaistvuse pärast, vaid see on vajalik seal, kus läbipaistmatus teenib kuritegelikke huvisid. Loe arvamusartiklit siit.

Igaühe juurdepääsu õigusest üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele

Ehkki seaduse järgi peaks igaühel olema võimalik üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele ligi pääseda, kipuvad riigiasutused dokumente sageli asutusesisese kasutamise (AK) märkega varustama. Liigse salastamise suundumusest on aeg-ajalt räägitud, kuid tegelikkuses pole asjad aastate jooksul paranenud ja olukorra muutmine eeldaks poliitilist tahet. Tutvu ERR-i käsitlusega siin.

Eesti elanikud usaldavad poliitilistest institutsioonidest enim presidenti

71 protsenti Eesti elanikest usaldab presidenti ja 20 protsenti ei usalda, selgus riigikantselei tellitud Turu-uuringute AS-i üle-eestilisest küsitlusest. Tutvu tulemustega siin ja siin.

MONEYVAL hindas Eesti rahapesu tõkestamise süsteemi

25. jaanuaril avaldati MONEYVAL-i raport, mis hindas Eesti efektiivsust rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses tulemuslikuks. Samas toodi välja ka teemad, mida riik peab hoidma fookuses, et kõrget taset säilitada.  Euroopa Nõukogu rahapesu vastase võitlusega tegeleva komitee Moneyvali hinnangul on Eestis suurimaks riskiks virtuaalvääringu teenusepakkujad, mille hulka on viimase aastaga märkimisväärselt vähendatud. Moneyvali hinnangul peaks Eesti ka karmistama rahapesuga seotud karistusi. Tutvu rahandusministeeriumi pressiteatega siit ja ERR-i käsitlusega siit.

Veebruarist jõustuvad laiaulatuslikud seadusemuudatused, mis puudutavad äriregistrit

01.02.2023 jõustusid olulised muudatused äriregistri seaduses, millega suurendatakse registripidaja järelevalvevõimalusi, et tagada äriregistri andmete suurem usaldusväärsus. Uusi võimalusi luuakse e-äriregistrisse ka ettevõtjatele. Tutvu justiitsministeeriumi pressiteatega siit.