Jaanuar 2022

Uue aasta esimene uudiskiri on oodatult paljuski sisustatud vihjeandjate kaitse temaatikaga. Rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu jõudis riigikokku ning tõi kaasa palju emotsioone. Miks vihjeandjaid kaitsvat seadusandlikku raamistikku ikkagi vaja on, saab lugeda altpoolt.

KVE

26. jaanuaril läbis esimese lugemise rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu, mis kaitseb töökontekstis toimunud ebaseaduslike tegevuste kohta teavitanud isikuid.

Demokraatlikus riigis on kohatu võrrelda vihjeandmist totalitaarse režiimi võimu kinnistamise huvides aset leidva kaebamisega. Avatud ühiskonnas on oluline, et probleemidest räägitaks ning et inimesed, kes räägivad, saaksid seda teha ilma hirmuta. Kusjuures ka Eesti inimesed arvavad sama - Justiitsministeeriumi läbi viidud ohvriuuringu (2021) järgi arvab 81% vastanutest, et töökohal rikkumistest teavitajaid on vaja täiendavalt seadustega kaitsta. Kuidas teeb seda riigikogus menetletav seaduse eelnõu, kirjutas KVE tegevjuht Carina Paju Postimehes. Artikkel on täismahus kättesaadav meie kodulehel.

Transparency Internationali 25.01.2022 avaldatud 2021. a korruptsioonitaju indeksis kaotas Eesti eelmise aastaga võrreldes punkti, jagades nüüd 74 punktiga 13.-17. kohta Kanada, Islandi, Iirimaa ja Austriaga. 

Kuigi ühepunktised kõikumised on tavalised, on oluline jälgida, et langus ei saaks Eesti trendiks. „Oleme seekord huvitavas olukorras, kus oleme näiliselt edetabelis tõusnud, kuid punkte on vähem. Seega - meie koht on paranenud, sest teiste riikide tulemused on halvenenud, mis pole meie jaoks korruptsiooni tõrjumise võimekuse raames mingit pidi võit,“ kommenteeris Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus. Loe kogu pressiteadet meie kodulehelt, venekeelset pressiteadet loe ERRist ja intervjuud vaata „Kofe+“-st.

Et jõuaksime veelgi rohkemat, kaalu meile annetamist. Seda saad lihtsalt teha siin.

 

Transparency International (TI)

Korruptsioonitaju indeksi tulemuste keskmine on endiselt vaid 43 punkti võimalikust 100st, kusjuures 2/3 riikide tulemus jääb alla 50 punkti. 

Tippu hoiavad Uus-Meremaa, Taani ja Soome 88 punktiga, Venemaa on 136. kohal 29 punktiga, Leedu 34. kohal 61 punktiga ning Läti 36. kohal 59 punktiga. Tutvu kõikide tulemustega TI lehel. Korruptsiooni tase on seotud inimõiguste kaitse ja vabadustega, selgub selleaastasest korruptsioonitaju uuringust. Kuidas, loe lähemalt analüüsist

 

Euroopa Liidus on korruptsiooni osas toimunud stagneerumine, näitavad korruptsioonitaju indeksi värsked tulemused.

Kuigi regioonil on teistega võrreldes kõrgeimad tulemused ja riikide seast leiab indeksi arvestuses maailma tippe, pole riikidel laiemalt toimunud suuri edasiminekuid. Statistiliselt olulisel määral on halvenenud nt Küprose, Ungari, Luksemburgi ja Poola tulemused, Eesti on aga üks olulistest paranejatest. Loe lähemalt TI postitusest.

 

Teised korruptsioonist

 

Kas doping on spordi siseasi? Remo Perli kirjutab Sisekaitseakadeemia siseturvalisuse ja -julgeoleku valdkonna teadusajakirja Turvalisuskompass esimeses numbris spordikorruptsioonist. Järjekorras kahekümnendas „Proceedings of the Estonian Academy of Security Sciences“ väljaandes kirjutab Mati Ombler tervishoiu- ja ravimivaldkondade korruptsiooniriskidest ning pandeemia mõjust.

 

Justiitsministeerium avaldas korruptsiooniveebis ärieetika, korruptsiooni ja majanduskuritegude õppematerjali ärierialade tudengitele, mida saavad kasutada nii õppejõud oma loengutes kui kõik muud huvilised ja mis aitab neis valdkondades oma teadmisi täiendada. Õppematerjal koosneb lühikestest teoreetilistest ülevaadetest, kaasustest, mida on võimalik kasutada loenguaruteludes või iseseisvaks mõtisklemiseks, ning kontrollküsimustest, mis aitavad värskelt saadud teadmisi kinnitada. Loe lähemalt pressiteatest ning materjaliga tutvu siin.

 

Euroopa Komisjon algatas Eesti suhtes rikkumismenetluse, kuna rikkumisest teavitajate (nn vilepuhujate) direktiivi ülevõtmise tähtaeg, 17. detsember 2021, on möödunud. Valitsus kiitis Eestis loodud eelnõu heaks ja saatis selle riigikokku 16. detsembril 2021 ja eelnõu esimene lugemine toimus parlamendis 26. jaanuaril. Lähemalt loe Justiitsministeeriumi pressiteatest.

 

Ajakirjandusest

Kinni peeti endine minister Ain Seppik ja tema pojad Siim ja Sulev, keda kahtlustatakse altkäemaksu andmises. Kriminaalmenetluses seni kogutud andmed viitavad sellele, et kahtlustatavad soovisid altkäemaksu kaudu saavutada pankrotimenetluses neile soodsa lõpplahendi ning välistada hagide esitamine nende endi vastu, vahendas ERR.
Erakondade rahastamise järelevalve komisjon otsustas esitada politsei- ja piirivalveametile väärteoteate keskerakondlase Vadim Belobrovtsevi ja Complex Consult OÜ suhtes menetluse algatamiseks seoses keelatud annetusega, kirjutas ERR.
Kaitsepolitseiamet esitas transpordiameti ühistranspordi osakonna juhatajale Kirke Williamsonile kahtlustuse toimingupiirangu teadvas rikkumises suures ulatuses. Kahtlustuse kohaselt rikkus 43-aastane Williamson korruptsioonivastasest seadusest tulenevat toimingupiirangut, kui jättis end riigihanke komisjonist taandamata ja tegi teadlikult umbes 200 000 euro suuruse otsuse, mis puudutas temaga seotud inimese erahuve, vahendas Postimees.
Selleks, et vilepuhuja julgeks organisatsiooni kitsaskohtadele osundada, peab ta tundma end turvaliselt. Peagi rakenduv Euroopa Liidu direktiiv seab ettevõtetele konkreetsed nõuded tagamaks, et probleemidele tähelepanu juhtija ei satuks märtri rolli. Äripäev kirjutas lähemalt rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõust. 
Postimees toonitas juhtkirjas, et demokraatlikus riigis on rikkumisest teavitamine siiski üks arvestatav viis, kuidas inimesed saavad aktiivsete ühiskonnaliikmetena anda oma panuse parema õiguskorra tagamisse, ning et rikkumistest teavitamine on ka osa kultuursest käitumisest. Selle väljakujunemine võib veel omajagu aega võtta, kuid selle eeldus peab olema mingisugune ühiskondlik kokkulepe, mille alusel edasi tegutseda.
 

Mujalt maailmast

Times: Zuma lasi riigivarade kallale oma sõbrad ja sugulased. ERR, 05.01.2022
Reparations to the Caribbean could break the cycle of corruption – and China’s grip. Kenneth Mohammed, the Guardian, 25.01.2022
Chinese documentary prompts rare criticism of Xi’s corruption crackdown. Sun Yu, Financial Times, 29.01.2022
Anti-corruption campaigner calls on UK to target oligarchs close to Putin. Dan Sabbagh, the Guardian, 31.01.2022