August 2013

Olulisemaid korruptsiooniteemalisi uudiseid augustist ja septembrist

Ühingu uudised

Jaanus Tehver Äripäevas: Korruptsiooni puhul tuleb hinnata nii fakte kui tajumist

Korruptsiooni mõõtmisel tuleb kasutada erinevate näitajate kombineeritud hindamist, sest üksnes tajumisele või tuvastatud üksikjuhtumitele tuginedes on eksimise tõenäosus suur, kirjutab Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Jaanus Tehver.Kuivõrd vahetud andmed korruptsioonijuhtumite kohta on kättesaadavad vaid kriminaalstatistika kujul, siis kasutataksegi enamikes uuringutes mõõdikuna korruptsiooni tajumist ehk seda, milline on uuringusse kaasatute subjektiivne hinnang ühele või teisele asjakohasele nähtusele. Et inimeste hinnanguid mõjutavad lisaks isiklikule kogemusele ka kõikvõimalikud kuuldused, sh avalik teave meedias ja sõprade/äripartnerite räägitu, siis võib esitada küsimuse - kas tajumise mõõtmisel baseeruvad uuringud kajastavad pigem kuulujutte kui korruptsiooni tegelikku ulatust?

 

Korruptsioonivaba Eestis uus töötaja

Alates augustist asus Korrutpsioonivaba Eestis projektijuhina tööle Anni Jatsa. 

 

Transparency Internationalist

2013. aasta vilepuhuja on Edward Snowden

Transaparency International andis 30. augustil Edward Snowdelile üle aasta vilepuhuja tiitli. Auhind tunnustab Snowdeni julget käitumist Ameerika Ühendriikide luuretegevusega seotud andmete avalikustamisel.  

Teenekaima vilepuhuja auhinna annab Transparency International Saksamaa osakond välja üle aasta. 

Valimised Kambodžas ja Zimbwabwes ei olnud ausad

Transparency International möönab, et Zimbabwes ja Kambodžas toimunud valimised on näide sellest, kuidas pikalt ühe partei käes olev võim õõnestab esindusdemokraatia olemust. Aastakümneid võimul olnud erakonnad on kogunud endale nii palju võimu ja ressursse, et opositsioonis olevatel parteidel on keeruline pakkuda võrdset konkurentsi.  Nii opositsiooni kui vaatlejate hinnangul toimus ka valimistel ulatuslikke rikkumisi, mistõttu ei olnud kummaski riigis tegu ausate valimistega

 

Rahvusvahelise korruptsiooniteemalise foto- ja kirjandivõistluse tööd

Tähistamaks Transparency Internationali 20. sünnipäeva korraldati noortele suunatud foto- ja kirjandivõistlus. Parimad kirjutised ja fotod on vaatamiseks väljas virtuaalgaleriis.