Aprill 2020

Korruptsioonivaba Eesti on aprillis sünnipäevalaps, kuid nagu paljud teisedki sel kuul sündinud, peame pidustused veidi edasi lükkama. Üllatusi on meil aga varuks ning tegemistest puudu pole samuti vahepeal jäänud. Lobist, vihjeandmisest ja üleilmsest koroonapandeemiast juba allpool.

KVE uudised

KVE sai 27. aprillil 20-aastaseks!

2000. aastast tegutseva vabaühendusena oleme uhkusega näinud, kuidas meie riik muutub aasta-aastalt läbipaistvamaks ja korruptsioonivabamaks. Aitäh kõigile partneritele ja kaasamõtlejatele, kes on ühingusse selle aja jooksul panustanud ning ühiskonna edendamisega tegelenud.
Sünnipäeva puhul oleme kokku panemas ka mälestusteraamatut, millest osa – lugu, kuidas ühing loodi - jagame teiega ka kodulehel. Head lugemist (ja meenutamist)!

 

Kohtumised huvirühmadega väärivad avalikustamist – nii kasvab arusaam poliitika kujundamisest ja usaldus protsessi vastu.

Kaitsepolitsei aastaraamatus juhiti seekord tähelepanu lobitöö läbipaistmatusest tingitud korruptsiooniriskile. Mitte ainult eriolukorras, vaid ka tavapäraselt ei ole avalikkusel infot selle kohta, kes ja mis eesmärgil poliitikakujundajatega kohtub. KVE tegevjuht kirjutas sellest lähemalt Äripäevas. Vaata ka KVE kodulehelt.

 

KVE liitub üleskutsega kaitsta väärkäitumisest teavitajaid COVID-19 pandeemiast põhjustatud olukorras.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti liitub vihjeandmise edendamise ja vihjeandjate kaitsega tegelevate organisatsioonide ja indiviidide ühispöördumisega, milles kutsutakse kõiki avalikke asutuse ja organisatsioone üles kaitsma vihjeandjaid, kes juhivad tähelepanu usalduse kuritarvitamisele ja korruptiivsele või muule väärkäitumisele. Praeguses kriisiolukorras on oluline rahvatervis, kuid seejuures tuleb tagada õigusriiklus, võimude lahusus, parlamentaarne kontroll, riigihangete ja muude tehingute läbipaistvus ja erapooletus.

 

Transparency International (TI)

Aprill on TI jaoks möödunud peamiselt koroonakriisi tähe all. Peamine küsimus, nagu arvata võib, keerleb ümber selle mõju korruptsioonile.

Kas koroona on ideaalne torm korruptantidele ja rahapesijatele? Loe lähemalt TI blogis.

Ligipääs avalikule infole on praeguses olukorras eriti oluline – riigid peavad usalduse ja demokraatia tagamiseks olema läbipaistvamad kui eales varem. Miks, loe TI blogist.

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) pakub riikidele hädaolukorraga toimetulekuks miljardeid dollareid. TI paneb IMF-le südamele kontrollida finantside eesmärgipärast kasutamist. Lähemalt pressiteates.

Panama paberite avaldamisest on möödunud 4 aastat. Milline on olnud selle mõju maksude ja ettevõtete läbipaistvusele?

Loe lähemalt TI blogist

22. aprillil tähistati Maa päeva. Sel puhul on paslik meeles hoida, et just korruptsioon on kliimakatastroofi pidurdamisel pärssivaks faktoriks üle maailma.

Mida me teha saame, loe TI blogist.

Eesti Ekspressi uuriv ajakirjanik Martin Laine andis TI Läti ühendusele intervjuu, kus defineeris vihjeandja mõiste ning rääkis pikemalt, miks mängivad teavitajad meie ühiskonnas niivõrd olulist rolli.

Martin Laine pälvis koos ajalehe Postimees ja ajakirjanik Oliver Kundiga 2019. aasta korruptsioonivastase teo tunnustuse vihjeandmise temaatika järjepideva edendamise eest. Loe intervjuud TI Lätile siin.
 

Teised korruptsioonist

 

Kuidas mõjutab koroona korruptsiooni ja vastupidi? GAB kogub ühtekokku erinevad käsitlused, arvamused ja uuringud üle maailma.

 

Ega liig liiale liiga tee. Häid filme vihjeandjate teemal jagame seekord Hollywood Reporteri vahendusel.

 

Mis on saanud Tallinna korruptsioonivastasest võitlusest ja kas koroona on muutnud tervishoiu korruptsiooniriske? Äripäevas rääkis sellest lähemalt Norman Aas Soraineni advokaadibüroost.

Uudiseid ajakirjandusest

Eriolukorras on nii mitmedki korruptsiooniriske maandavad meetmed esimesena üle parda heidetud, kusjuures ka Eestis on ligipääs infole oluliselt enam takistatud kui tavaliselt. Mida nii meil kui mujal maailmas kalevi alla on püütud panna, loe Eesti Päevalehest.
Märtsis vaidlesid Äripäeva raadios advokaadibüroo Lextali vandeadvokaadid Oliver Nääs ja Kristi Rande justiitsminister Raivo Aegiga selle üle, kas toimingupiirangu rikkumise peaks dekriminaliseerima või mitte. KVE, prokuratuur ja keskkriminaalpolitsei esindajad aga leiavad, et rikkumised on pahatihti tahtlikud, mistõttu ei ole dekriminaliseerimine õigustatud. Loe lähemalt Äripäevast.
Korruptsioonivastane erikomisjon otsustas edaspidi istungeid protokollida vähem detailselt. Loe edasi Äripäevast.
 

Mujalt maailmast

Hungarian journalists fear coronavirus law may be used to jail them. Shaun Walker, The Guardian, 03.04.2020
The Convict and Coronavirus: Romania’s Million-Mask Mess. Ana Poenariu, OCCRP, 15.04.2020
EU launches legal action against Poland. Michael Peel, James Shotter and Valerie Hopkins, Financial Times, 29.04.2020