Aprill 2017

Aprillis võtsid nii justiitsministeerium kui ka kaitsepolitseiamet hetke, et hinnata senist korruptsioonivastast tegevust. Kaitsepolitsei vaatas tagasi suisa 25 aastat. Nii on hea tõdeda, et Eesti ühiskond on teinud läbi muljetavaldava arengu, kuid korruptsioon ei ole mõistagi kuhugi kadunud ja ohustab jätkuvalt inimeste käekäiku ning meie riigi julgeolekut. Olulise murekoha tõi välja ”Kolme sihtrühma uuring 2017”: noored tunnevad korruptsiooni kehvemini ära ja suhtuvad sellesse ka leebemalt. Kuna noored lähevad sotsiaalsete muutustega kõige lihtsamalt kaasa, toetab ka ühing korruptsiooniennetusest huvitunud noori, võimaldades neil meie juures teostada kogukonna- või ülikoolipraktikat või tegeleda endale huvi pakkuva teemaga vabatahtlikuna. Meie tegusatest välispraktikantidest saab rohkem teada juba värskes uudiskirjas. Head lugemist!

Ühingu uudised

Maksud ja läbipaistvus 

6.-7. aprillil viibis ühingu tegevjuht Anni Jatsa Brüsselis koolitusel "Vabaühendused maksude vältimise ja maksupettuse vastu", mille eesmärgiks oli harida mittetulundusühinguid maksusüsteemide põhitõdede osas ja õpetada ühinguid nende süsteemide väärkasutust ära tundma.

Loe lähemalt siit.

Ühingus tegutsevad asjalikud praktikandid  

Ühingus on viimase aasta jooksul toimetanud mitu praktikanti. Millega nad tegelevad?

Loe täpsemalt siit.

 

Transparency Internationalist

Milline on korruptsiooni mõju kliimale?

"Kliimamuutusel ja korruptsioonil on nii mõndagi ühist. Mõlema mõju on esmalt ja kõige tugevamini tunda vaeste seas. Mõlema põhjused peituvad võimukate indiviidide ja kasumimaiate ettevõtjate tegudes. Pikas perspektiivis satuvad ohtu nii inimeste elujärg kui ka majandus. Mõlemad ammutavad jõudu valitsuste vigadest," selgitab Vania Montalvo TI Mehhiko allorganisatsioonist.

Loe lähemalt siit.

Teised korruptsioonist

Korruptsioonist ja läbipaistvusest Twitteris 

Aprillis alustati korruptsiooniennetuse eesmärgil uudiste ja mõtete vahendamist Twitteris. Julgustame uudisvoogu jälgima, et olla kursis korruptsioonivastaste arengutega nii Eestis kui ka välismaal.

Uudisvoo sisusse aitab panustada ka ühing Korruptsioonivaba Eesti.

Asu toimuvat jälgima siin!

Kaitsepolitsei aastaraamat

Kaitsepolitsei on avaldanud värske aastaraamatu, kus muuhulgas antakse ülevaade korruptsioonivastasest tegevusest eelmise aasta jooksul ning vaadatakse tagasi, millised on olnud korruptsioonivastase võitluse olulisemad verstapostid taasiseseisvunud Eestis.

Aastaraamatut saab lugeda siit.

Uuring: korruptsioonitase püsib kõrgel

Ernst&Youngi poolt viidi kas sel aastal läbi pettuseriskide uuringut, mis muuhulgas näitas, et rohkem kui veerand küsitletutest nõustus, et altkäemaks on nende ärisektoris lepingute hankimisel endiselt probleemiks. 

Loe lähemalt siit.

Facebook kannab olulist rolli korruptsiooni vähendamisel

Värske uuring toob välja, et Facebook ja sellega kaasnev informatsiooni vaba jagamine on ülioluline tööriist valitsuse tasandi korruptsiooni vastu riikides, kus ajakirjandusvabadust piiratakse.
Loe Virginia Tech College of Science'i teadlase Sudpita Sarangi uuringu kohta ajakirjast Science Daily.