Värskest Hea Kodaniku ajakirjast saab lugeda KVE ja AS Eesti Raudtee koostööst

28.06.2018

Värskest Hea Kodaniku ajakirjast saab lugeda ettevõttete ja kodanikuühiskonna koostööst. Võimalusi selleks on mitmeid!

 

Korruptsioonivaba Eesti sai sel puhul tuua näite meie enda partnerlusest AS Eesti Raudteega. 

AS Eesti Raudtee riskijuhtimise ja siseauditi osakonna juhataja Taavi Saat kommeneeris sel puhul koostööd ühinguga Korruptsioonivaba Eesti:

"Äri- ja valitsemiskultuur ning väärtused on majandus- ja sotsiaalses keskkonnas muutunud. Nende muutustega soovib Eesti Raudtee kaasas käia ja olla oma tegemistes nüüdisaegne, läbipaistev ja eeskujuks olev ettevõte. Üks samm, mille Eesti Raudtee oma ärikultuuri parendamiseks ette võttis, oli tõsta töötajate teadlikkust korruptsiooni- ja pettuse ennetuse meetmetest – igal aastal osaleb sellistel koolitustel ca 50–60 töötajat, 2018. aastal juba üle 80 töötaja. Sellest algas ka Eesti Raudtee sisulisem koostöö Korruptsioonivaba Eesti MTÜ-ga, kuna pidasime nende emaorganisatsiooni ning valdkonna rahvusvahelist organisatsiooni Transparency Internationali sel alal kõige pädevamaks partneriks. Toimuvad koolitu- sed ongi sümbioos Korruptsioonivaba Eesti ja Eesti õiguskaitseametite teadmistest.

Koolituste loogilise jätkuna tekkis meil Korruptsioonivaba Eestiga koostööleping, kuna oleme veendunud nende kogemusete ja teadmiste kasulikkusest Eesti Raudteele. Eelkõige on kõige tähtsam sellise koostöö juures ettevõtte enda soov ja tahtmine – väline pool ei saa tulla meie eest midagi ära tegema ning valmistoodanguga ei pruugi saavutada püstitatud eesmärki. Selleks sai korruptsiooniennetusprogrammi loomisel ja koostöökokkuleppe sõlmimisel järgitud põhimõtet let’s keep it simple ehk asi peab olema lihtne, arusaadav ning töötajatele mõistetav.

Eesti Raudteel on hea meel tõdeda, et oleme tundnud koostöö esimesest päevast peale KVE soovi läbi viia tegelikke muutusi meil ja ühiskonnas tervikuna nii korruptsioo- ni- ja pettuste ennetuses kui ka valitsemis- kultuuris.

Üks olulisemaid asju, mille kohta KVE meile head nõu andis, on see, et ettevõte vajab selgeid ja töötajatele arusaadavaid väärtusi. Selle aasta alguses valisime koos töötajatega Eesti Raudtee uued väärtused ning tunnistan ausalt, et nendele viitamine on teatud arusaamu ettevõttes selgemaks teinud. Väärtustele tugineb eetika, mis on üks viiest valitsemiskultuuri komponendist ja oluline nüanss ka meie ettevõttes korrupt- siooni ja pettuste ennetamisel.

Minu jaoks on koostöö vabaühendusega esmakordne ja mõistan väga hästi, et KVE tegutseb suuresti sotsiaalse vastutuse eesmärgil, mis julgustab mind andma nõu ja soovitusi ka teistele, et kui Korruptsioo- nivaba Eesti teile uksele koputab, siis laske nad julgesti sisse. Nende lahkumise järel olete oluliselt teadlikumad ning oskate pare- mini oma ettevõttes korruptsioonivastaseid muudatusi läbi viia."

 

Kuidas kommenteerib koostööd KVE juhatuse esimees Erkka Jaakkola, loe lähemalt juba Hea Kodaniku kaaneloost "Ettevõtja ja kodanikuaktivist - kuidas saavutada koostöös enamat?" lk 12-19.