Ühingu üldkoosolekul valiti KVEle uus juhatus

12.06.2018

12. juunil toimus ühingu Korruptsioonivaba Eesti üldkoosolek, kus peale 2017. a majandusaasta aruande kinnitamise sai liikmeskond ülevaate käimasolevatest projektidest ja tulevikuplaanidest. Käimas on põnevad ajad ning aruteldi nii liikmelisuse olemuse kui ka Ausa Ettevõtluse Võrgustiku aluspõhimõtete üle.

Tiheda päevakava sisse mahtus ka uue juhatuse valimine. Hääletuse tulemusena valiti juhatusse tagasi Erkka Jaakkola ning uute juhatuse liikmetena tervitas ühing lausa kolme liiget: Elsa Leitenit, Piret Kustassoni ja Hanno Püttseppa. KVEl on ütlemata hea meel, et meie liikmed on aktiivsed ja soovime neile jõudu! Suured tänud eelmise juhatuse liikmetele Aive Pevkurile ja Aimar Altosaarele, kes jätkavad ühingu töösse panustamist aktiivsete liikmetena!