Ühingu üldkoosolekul anti ülevaade 2007.a.tegevustest

12.12.2007

12. detsembril toimunud ühingu Korruptsioonivaba Eesti üldkoosolekul andis juhatuse esimees Tarmu Tammerk ülevaate 2007.a. tegevustes. Korruptsioonivaba Eesti on eraldi registreeritud ühinguna tegutsenud aasta. Tegevus aktiviseerus oluliselt 2007.a. maikuust. Olulisemate tegevustena toodi välja: * ühing korraldas 5.juunil 2007 ümarlaua teemal "Ärieetikaga korruptsiooni vastu", et arutada, kuidas Eestis tunnetatakse ärieetika vajadust ning milline on heade äritavade mõju korruptsioonile. Ümarlaua avas majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, kes rääkis ärieetika mõjudest Eesti majandusele. EBS-i Eetikakeskuse juhataja Mari Kooskora tutvustas ärieetika õpetamist ettevõtjate uuele põlvkonnale. Tööandjate Keskliidu juhataja Tarmo Kriis kõneles ärieetika rakendamisest ettevõtluses. Diskussioonis võtsid sõnad ettevõtjad, riigikogu majanduskomisjoni ja korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni esimehed jt. Ümarlaua sihtrühmaks olid ettevõtjad ja ettevõtlusorganisatsioonid, riigi esindajad, ärieetika edendjad, meedia. * ühingu juhatuse esimees Tarmu Tammerk ja juhatuse liige Agu laius osalesid 31.maist 2 juunini 2007 Bakuus toimunud Transparency Internationali Euraasia piirkonna aastakoosolekul (eraldi toetus TI-lt). Uuendati Eesti osakonna sidemed teiste riikide TI osakondadega. * alates augustist 2007 osaleb ühing Korruptsioonivaba Eesti uue riikliku korruptsioonivastase strateegia koostamisel aastateks 2008-2012, mida korraldab Justiitsministeerium. * seoses rahvusvahelise korruptsioonitajumise indeksi avaldamisega korraldas ühing pressikonverentsi indeksi avaldamise päeval, vastati ajakirjanduse küsimustele, esineti erinevates meediakanalites. * ühingu liikmed on avaldanud erinevates meediakanalites ühingu seisukohti aasta jooksul ilmnenud korruptsioonilmingutega juhtumite kohta (näiteks seoses maadevahetusega üles kerkinud temaatika). * ühing loobus osalemast partnerina Põhja Politseiprefektuuri poolt juhitavas korruptsiooniennetusprojektis "Võitlus korruptsiooni vastu kohalikes omavalitsustes". Põhjuseks partnerlustingimuste sobimatus MTÜ Korruptsioonivaba Eesti põhimõtetega. * ühingu juhatuse liige Agu Laius osales Transparency Internationali aastakoosolekul 23.-31.oktoobril Balis (eraldi toetus TI-lt) * ühingu juhatuse liige Agu Laius osaleb erinevate valitsuskomsjonide töös, mis tegelevad läbipaistvuse suurendamisega riigi raha jagamisel.