Ühingu esindajad kohtusid Riigikogu komisjonidega

Eelmise aasta lõpus kohtusid ühingu juhatuse esimees Jaanus Tehver ning tegevjuht Asso Prii Riigikogu korruptsioonikomisjoni ja põhiseaduskomisjoni liikmetega. 

10. detsembril toimus kohtumine korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni liikmetega, et arutleda 2012. aasta korruptsioonitajumise indeksi tulemuste üle. Ühingu esindajad selgitasid korruptsioonitajumise indeksi 2012. aasta tulemuse võimalikke mõjutegureid ning arutleti sammude üle, mis neid võiks positiivses suunas muuta. Samuti oli komisjoni liikmetega juttu Riigikogu käitumiskoodeksit puudutavatel teemadel ning ühiselt nõustuti, et koodeksi loomise järgmistes etappides tuleks kaasata ka sihtgruppe väljastpoolt Riigikogu. 

17. detsembril kohtusid ühingu tegevjuht ning juhatuse esimees põhiseaduskomisjoni liikmetega, kellega samuti käsitleti Eesti 2012. aasta tulemust korruptsioonitajumise indeksis tabelis. Lisaks peatuti ühingu poolt juunis välja antud Eesti korruptsioonivastase võimekuse uuringul ning erakondade rahastamise teemadel. Ühingu esindajad leidsid, et põhiseaduskomisjoni initsiatiiv muudatusettepanekute kogumiseks erakonnaseaduse muutmisel on igati tervitatav. Siiski võinuks protsess tervikuna olla selgem ja läbipaistvam ning ettepanekute tegijatel ja avalikkusel parem ülevaade sellest, mis lõppkokkuvõttes ikkagi tingis ühe või teise ettepaneku kõrvalejätmise justiitsministrile 20.11.2012 saadetud kirjas.