Ühing taunib välismaal altkäemaksu andmist

Ühing Korruptsioonivaba Eesti mõistab üheselt hukka taolised ettevõtja poolt tehtavad ühemõttelised avaldused korruptsioonikuritegude toimepanemise kavatsuse kohta välisriikides.

Selline hoiak kinnitab paraku kohati ettevõtjate seas levivat hoiakut, et ekspordiedu saavutamise nimel on lubatav välismaal kasutada ka ebaseaduslikke võtteid.

Hea, et antud ettevõtte esindaja on hiljem oma väljaütlemist silunud, rõhutades, et ta pigem kirjeldas Iraanis äritegemise olukorda.

Siinkohal tuletab ühing Korruptsioonivaba Eesti ettevõtjatele meelde, et Eesti karistusseadustik kehtib ka väljaspool Eesti territooriumi toimepandud korruptsioonikuriteo kohta, kui selle teo on toime pannud või selles on osalenud Eesti kodanik, Eesti ametiisik või Eestis registreeritud juriidiline isik ning seda olenemata sellest, kas tegu on korruptsioonina teise riigi seaduste kohaselt karistatav. Seega isegi juhul, kui näiteks Iraanis ei oleks väikeste rahasummade ametiisikutele maksmine karistatav, tuleks Eestis sellise tegevuse uurimiseks algatada kriminaalmenetlus.

Riik ei peaks nö korruptsiooni eksporti soodustama. Ühing Korruptsioonivaba Eesti ootaks ka Välisministeeriumi seisukohta, kuidas ametliku riigivisiidi delegatsiooni kuuluva ettevõtja poolt selliste väljaütlemiste tegemine läheb kokku riigivisiidi eesmärgi ja riikidevahelise suhtluse põhimõtetega.