Ühing osales OECD korruptsioonivastasel konverentsil

Ühingu juhatuse liige Aive Pevkur osales 30.-31. märtsil toimunud OECD korruptsioonivastasel konverentsil (OECD's Global Anti-Corruption & Integrity Forum) Pariisil. Järjekorras 5. konverents keskendus eetilistele põhimõtetele ja avalike huvide kaitsmise tõhustamisele.

Korruptsioon ja avaliku positsiooni ärakasutamine kahjustavad demokraatiat ja koormavad avalikke ressursse. Kuna paljudes riikides on avalikkuse usaldus oma valitsuse vastu kõikuma löönud, on eetiliste standardite tõstmine aina olulisem.

Üle 1300 inimese erasektorist, vabaühendustest ja ülikoolidest osales erinevates aruteludes, mis käsitlesid korruptsiooni vähendamist seadusloomes ning jätkusuutliku majanduskasvu kindlustamist. Erilist tähelepanu said võrdõiguslikkuse, konkurentsireeglite, läbipaistva huvikaitse ja avaliku usalduse teemad.

Konverentsist saab lähemalt lugeda nende kodulehelt.