Ühing majandus- ja taristuministri võimalikust huvide konfliktist

Postimehe palvel selgitas ühing majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni võimalikku huvide konflikti situatsiooni valguses, kuidas ka seotud isikute huvides tehtud otsused toovad kaasa huvide konflikti:

"Ühing Korruptsioonivaba Eesti peab oluliseks osutada sellele, et ameti või positsiooni kasutamine isiklikuks hüveks on huvide konflikt.
 
Kui isik tegutseb endaga seotud isikute huvides, siis ka see on huvide konflikt. Korruptsioonivastane seaduse (KVS) §7 lg 1 p 4 ütleb, et seotud isikuks loetakse inimest, kellega ametiisikul on ühine majapidamine. See tähendab, et oma elukaaslase hüvanguks lobitöö tegemine on huvide konflikt.
 
Poliitik või ametiisik ei pea vastutama elukaaslase või abikaasa tegude eest. Küll peab ta vastutama enda tegude eest. Kui tehakse lobitööd teadlikult ühe sihtgrupi kasuks, teades, et seotud isik saab sellest kasu, ei ole täidetud õiglaselt ja tasakaalustatult tegutsemise eesmärk.
 
Kui leiab kinnitust asjaolu, et elukaaslane ise ei olnud kasusaavate ettevõtete omanik ja KVS antud juhtumil ei ole asjakohane, ei vähenda see probleemi, et otsuste tegemine mitte ainult ei pea olema juriidiliselt korrektne, vaid see peab ka näima õiglane."
 
Postimehe artiklit saab täismahus lugeda siit.