Ühing Korruptsioonivaba Eesti ja Avatud Eesti Fond soovivad eetilisemat Eestit

03.05.2011

 

Avatud Eesti Fond otsustas toetada ühingu Korruptsioonivaba Eesti arengut ja ettevõtmisi aasta jooksul 48 477 euroga.

"Avatud Eesti Fondi toetus aitab ühingul seada pikaajalisi strateegilisi sihte, millest üheks on ennetustegevus. Tahame jätkata selliste oluliste teemadega nagu erakondade rahastamise läbipaistvus, erasektori korruptsioonialane teadlikkus ning kohalike omavalitsuste korruptsiooniriskide käsitlemine," sõnas ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii.

Korruptsiooni tagajärgedega tegelemise kõrval soovib ühing järjest enam tähelepanu pöörata korruptsioonialasele ennetustegevusele, et panna inimesi mõistma korruptsiooni negatiivset mõju kõikidele ühiskonnagruppidele ja tegevusvaldkondadele. Ka Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam rõhutas, et läbipaistev valitsemine moodustab avatud ühiskonna olulise kandetala. „Võitlus korruptsiooniga aitab ühtlasi kaasa senisest eetilisema ja õiglasema Eesti kujunemisele. Seetõttu on fondil eriti hea meel näha Korruptsioonivaba Eestit arendamas laiemat ühiskondlikku debatti korruptsiooni olemusest ja selle tagajärgedest,“ lisas Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on korruptsiooni vastu võitlemine ning läbipaistvuse suurendamine ühiskonnas. Alates 2000. aastast täidab ühing rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency International esindaja rolli Eestis. 

Avatud Eesti Fond on 1990. aastal loodud avalikes huvides tegutsev sihtasutus, mille eesmärgiks on aidata kaasa avatud ühiskonna ja võimeka kodanikuühiskonna kujunemisele Eestis ja kaugemal.

 

Lisainfo:

Kelly Grossthalkelly@oef.org.ee6155 700

Asso Priiasso.prii@transparency.ee5564 6371