Transparency Internationali (TI) Globaalne Korruptsiooniraport keskendub kliimamuutustega võitlemisel esinevatele korruptsiooniriskidele

03.05.2011

Hiljuti avalikustatud TI Globaalne Korruptsiooniraport rõhutab vajadust vähendada korruptsiooni riikides, mis seisavad enim silmitsi kliimamuutuste ning selle tagajärgedega.

Valitsused on valmis kulutama ligi 70 miljardit eurot igal aastal, et pidurdada kliimamuutusi ning valmistuda nende tagajärgedega toimetulekuks. Rahvusvaheline korruptsioonivastane liikumine Transparency International (TI) hoiatab, et see raha hakkab liikuma peamiselt läbi senitundmatute organisatsioonide ja kanalite ning ringlema riikides, kus korruptsioonitase äärmiselt kõrge.

„Seetõttu leiab TI, et on äärmiselt vajalik suunata suurel hulgal ressursse ka hea valitsemise tugevdamisse ja korruptsiooni ennetamisse neis riikides,“ sõnas TI-d Eestis esindava ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii.

Mitte ükski 20-st riigist, mis kõige enam kannatavad kliimamuutuste tulemusel ning kuhu suunatakse enim ressursse, ei ole saavutanud TI Korruptsioonitajumise indeksi tulemuseks üle 3,6 palli, kusjuures 10 palli saav riik on korruptsioonivaba, 0 punkti saanud riiki peetakse läbinisti korrumpeerunuks.   

„Äkiline vajadus kliimamuutustele reageerimiseks peab samaaegselt suurendama ka läbipaistvust ja vastutavust neis protsessides,“ ütles TI president Huguette Labelle Raporti avalikustamisel Dhakas, Bangladeshis. „Järelevalve peab olema hõlmatud tegevustesse juba nende alguses,“ lisas Labelle.

TI kutsub üles suurendama avalikkuse kaasatust ja tähelepanu ning tugevdama kodanikuühiskonna järelevalverolli nii neis riikides, kuhu toetusrahad suunatakse kui ka riikides, mis toetusrahasid jagavad.

Rohkem infot Globaalse Korruptsiooniraporti kohta leiab Transparency International kodulehelt.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency Internationali esindusorganisatsioon Eestis. Ühingu olulisteks toetajateks on Avatud Eesti Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

Lisainfo:

Asso Prii

Ühing Korruptsioonivaba Eesti/Transparency International 

Tegevjuht

tel 6 116 020

GSM 55 646 371

www.transparency.ee