Toimub arutelu teemal „Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses“

21.04.2010

Ühenduste korruptsioonivastase võrgustiku liikmete aastakoosolek Toimumisaeg: 21. aprill 2010 kell 16.30 – 18.00 Toimumiskoht: Tallink City Hotel Päevakord: 1. Avasõnavõtt – Asso Prii 2. Ülevaade 2009. aasta tegevustest ning 2010. aasta plaanidest – Asso Prii 3. Uue töögrupi valimine 4. Sõnavõtud, ettepanekud Üldkoosolekule järgneb kl 17 arutelu teemal „Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses“, kus Ragne Kõuts MTÜ Ajakirjanduse Uurimis- ja Koolituskeskusest teeb ettekande samal teemal KVE tellimusel läbi viidud uuringust. Eesmärk on tutvustada ajakirjanike huvide konflikti teemat ning tõsta võrgustiku liikmete meediateadlikkust. Avalikkus saab korruptsiooniasjadest teada ennekõike ajakirjanduse vahendusel. Aga kuidas tuleb ajakirjandus ise toime huvide konflikti ja korruptsiooniohuga? Ühenduste korruptsioonivastase võrgustiku tegevust toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)