Seminar korruptsioonist siin ja üle piiri

21.10.2014
Pressiteade

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub Eesti venekeelse ajakirjanduse esindajaid 24. oktoobril osalema Tallinnas seminaril "Korruptsioon ajakirjanduses: siinsamas ja üle piiri“.

Praktilise koolituse eesmärk on suurendada Eesti venekeelsete ajakirjanike võimekust korruptsioonijuhtumite uurimisel ja kajastamisel. Küsitlused on näidanud, et venekeelse elanikkonna seas on suhtumine korruptsiooni leebem kui eestlaste seas. Ühing Korruptsioonivaba Eesti püüab ajakirjanike koolitustega aidata kaasa sellele, et kõik Eesti elanikud tunneksid, et korruptsioon on probleem, millele saab vastu seista.

Piiriülese korruptsiooni teemal kõneleb seminaril Transparency International´i Venemaa osakonna esindaja Roman Romanovski Kaliningradist. Romanovski valgustab korruptsiooni piiriülest levikut Balti regioonis. Samuti pakub ta ideid koostöö kohta, mida Eesti ja Venemaa saaks teha nii ajakirjanduses kui kolmandas sektoris. Erilist huvi pakub Kaliningradi külalise esituses see, kuidas ajakirjandus saab kaasa aidata korruptsioonivastaste hoiakute kujundamisel. Kui riigivõimu karistav käsi korruptsiooni ohjeldamisel jääb lühikeseks, mida ajakirjandus omalt poolt juurde lisada saab?

Eesti tunnustatud uuriv ajakirjanik Tarmo Vahter ajalehest Eesti Ekspress jagab soovitusi, kuidas kasutada erinevaid allikaid ja kuidas võtta maksimum andmebaasidest, mis esmapilgul võivad tunduda kuiva statistikana.

Tartu Ülikooli meediauuringute lektor Ragne-Kõuts Klemm käsitleb ajakirjanduseetika ja huvide konflikti küsimusi ajakirjaniku töös.

„Kui ajakirjanduse enda aususe ja sõltumatuse kohta tekib inimestel tõsiseid küsimusi, vähendab see ajakirjanduse võimekust korruptsioonivastaseid hoiakuid kujundada,“ ütles ERRi ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk, kes seminari juhatab.

Seminar toimub Tallinnas hotellis Euroopa, Paadi 5, kl 10.30 - 15.30

Täpsema programmi leiate siit: http://www.transparency.ee/projektid/venekeelse-elanikkonna-korruptsiooniteadlikkuse-tostmine

Osalemine on tasuta. Osalemiseks on vajalik registreerida siin: https://docs.google.com/forms/d/1f4mWbt69JjTclwFn27DAi9JhaID8NCvfPP9rWaQ0FkI/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Lisainformatsioon: info@transparency.ee

tel. 56 678118

Kohtumiseni!

Ühing Korruptsioonivaba Eesti

Koolitust toetab EV Justiitsministeerium. Esimene osa toimus 3. oktoobril.