Selguvad kohtute korruptsiooniasjade analüüsi tulemused

03.11.2009
Pressiteade

Ühing Korruptsioonivaba Eesti tutvustab 4. novembril Tallinnas projekti “Eesti kohtud - osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist” teise etapi tulemusi. Ümarlaud toimub Tallinnas Olümpia hotelli konverentsikeskuses kella 12-15.

Ümarlaual esitletakse ühingu poolt projekti raames koostatud analüüsi perioodil 2002-2009 Eesti kohtutes käsitletud korruptsioonijuhtumite kohta.
 

Seaduste uuendamine on muutnud oluliselt nii korruptsioonikuritegude määratlusi kui ka nende uurimist ja menetlemist kohtus.
 

Projekti käigus kaardistati karistusseadustiku jõustumisest (01.09.2002) alates tehtud kohtulahendite sisu. Koondati andmed ajavahemikul 2002-2009 menetletud korruptsioonikuritegudest. Seejärel külastasid projekti teostajad kohtuarhiive, tutvusid kaardistatud kriminaalasjade toimikutega ning koostasid nende põhjal esialgse analüüsi, mis käsitles uuritud korruptsioonijuhtumeid, menetluse algatamist ja üldist käiku.
 

Projekti esimeses etapis, mis lõppes detsembris 2008,  külastasid vabatahtlikud kokku 244 kohtuistungit kõigis Eesti kohtumajades. Istungite külastajad täitsid küsimustikud, millest ilmnes, et kohtumenetlus paistab kõrvalseisjale erapooletu.

Samas tunti teatavat vajadust sõltumatu järelevalvemehhanismi loomiseks. Probleemidena toodi välja veel puudulikku infot kohtuistungite ärajäämise kohta ning tõlkeprobleeme kohtuistungitel.
 

4. novembri ümarlauale, kus tehakse kokkuvõtted projekti teisest etapist, on oodatud õiguskaitsega tegelevate asutuste esindajad, kodanikeühendused, ajakirjandus, kodanikuühenduste korruptsioonivastase võrgustiku liikmed ja projektis vabatahtlikena osalenud vaatlejad.
 

Ümarlaual osalemiseks registreeruda  telefonil 6 116 020; 53 909 601  või e-posti teel: info@transparency.ee
 

Projekti toetab Vabaühenduste Fond. Vabaühenduste Fond on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finatsmehhanismis ning Norra finatsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond.