Riigikogu korruptsioonivastases komisjonis toimus GRECO soovituste teemaline arutelu

19.09.2019

19. septembril korraldas KVE koostöös Justiitsministeeriumi ja korruptsioonivastase komisjoniga kohtumise, mille käigus arutasime Riigikogu liikmete, erakondade ja ministeeriumide esindajatega Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase riikide ühenduse (GRECO) Eestile tehtud soovituste üle. 

GRECO V hindamisvooru käigus, mis viidi läbi 2018. a detsembris, anti Eestile mh järgmised soovitused, mille täitmise tähtaeg on juuni 2020:

  1. Poliitiliste nõunike sobivust tuleb hinnata värbamisel enne ametikohale asumist, lähtudes aususe/eetika kriteeriumidest.
  2. Vastu võtta kõrgete ametiisikutele (ministritele ja poliitnõunikele) huvide konflikti teemalised käitumisjuhised (mis kataksid teemasid nagu kingitused, kontaktid kolmandate osapooltega, kõrvaltegevus, konfidentsiaalse info käsitlemine, töökoha vahetusega seotud piirangud) ning tagada juhiste rakendamine ja järelevalve.
  3. Briifida ministreid ja poliitilisi nõunikke ametisse astumisel aususe ja eetika teemadest ja tagada neile samal teemal ka konfidentsiaalne nõustamine.
  4. Luua reeglid kõrgete ametiisikute ja kolmandate osapoolt/lobistide vaheliseks suhtluseks, avalikustada selliste kokkupuudete kontaktid ja sisu.
  5. Panna paika töökoha vahetuse reeglid/piirangud kõrgetele ametiisikutele peale valitsusest lahkumist.
  6. Poliitilised nõunikud, kes on seotud ministrite otsuse tegemisega, peavad esitama huvide deklaratsiooni. Kaaluda huvide deklaratsioonide esitamise laiendamist ka ministri abikaasale/elukaaslasele ja temast sõltuvatele pereliikmetele (mis ei pea tähendama avastava info avalikustamist).

Kohtumisel tulid arutelu alla just ministritele ja poliitnõunikele mõeldud huvide konflikt vältimise käitumisjuhised, mille tarbeks on korruptsiooni ennetuse kontaktid välja töötanud näidete ja võimalike juhiste kogumi. Lisaks korruptsioonivastasele erikomisjonile on plaanis kohtuda iga fraktsiooniga eraldi ning ähikuudel viib KVE Justiitsministeeriumi toel läbi intervjuud praeguste ja endiste ministrite ja poliitnõunikega, et tagada väljatöötavate juhiste vastavus vajadusele ja Eesti oludele.