Muljeid Transparency Internationali aastakoosolekust

Selle aasta Transparency Internationali (TI) aastakonverentsi Berliinis saab iseloomustada mitmeski mõttes murrangulisena. 1993. a loodud organisatsioon saab järgmisel aastal 25 aastaseks ja küsimuse all on, kas senised eesmärgid ja toimimismudelid on asjakohased muutunud maailmas.

Täna ühendab TI rahvusvaheline liikumine enam kui 100 riiki ning riikide prioriteedid on erinevad, ulatudes korruptiivsete skeemidega inimeste maast ilmajätmisest kestliku arengu tagamiseni. Ühingu Korruptsioonivaba Eesti suurem tähelepanu oli sel korral pööratud ärikorruptsiooniga seotud teemadele. TI Iirimaa allorganisatsioonil on välja töötatud terviklik lähenemine väärkäitumisest teavitamiseks ning teisedki mitmekülgsed ausa äri uuringud koguvad jõudu paljudes riikides. Vaatamata erinevustele torkas aastakonverentsil silma kohalike organisatsioonide tugev ühtsus ja pühendumine liikumise peamisele ideele - korruptsiooni vähendamisele kõigis eluvaldkondades.

Lisaks töistele kohtumistele on aastakoosolekul alati oma koht ka üleilmse võrgustiku juhatuse valimistel. Sel aastal lõppesid paljude juhatuse liikmete volitused ja nii on võrgustikul kokku 9 uut juhatuse liiget. Esinaiseks valiti Argentiina allorganisatsioonist pärit Delia Ferreira Rubio ning aseesimeheks Rueben Lifuka, kes on TI Zambia president. Kõikide uute juhatuse liikmete elulookirjeldusi saab lugeda TI pressiteatest.

Soovime värskele juhatusele jõudu ja jaksu ning kohtume uuesti järgmisel aastal Kopenhaagenis!