KVE osales väärkäitumisest teavitajate kaitse teemalisel ELi direktiivi eelnõu ümarlaual

26.06.2018

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti arengukoordinaator Carina Paju ja juhatuse liige Piret Kustasson osalesid 26. juunil Justiitsministeeriumi korraldatud ümarlaual, kus ministeeriumide ning erinevate huvigruppide esindajad avaldasid arvamust ELi väärkäitumisest teavitajate, ehk vilepuhujate, kaitse teemalise direktiivi eelnõu osas.

KVEl on hea meel, et Euroopa Komisjoni töölaualt on liikmesriikideni jõudnud direktiivi eelnõu, mille eesmärgiks on väärkäitumisest teavitajate (ingl. k. whistleblowers) kaitse kõigis liidu õiguse valdkondades. Lisaks kaitseb direktiiv peale töölepinguga töötaja ka teistes, sh tasustamata, töösuhtes olevaid isikuid. 

Järgmisena esitab Justiitsministeerium ettepaneku Vabariigi Valitsuse seisukohtade kujundamiseks, mille põhjal toimuvad läbirääkimised juba ELi tasandil. Kui direktiiv vastu võetakse, peavad liikmesriigid oma seadusandluse kõigi eelduste kohaselt sellega vastavusse viima 15. maiks 2021.

KVE kommentaare eelnõule loe siit.

Eelnõu koos lisade ja mõjuhinnanguga on leitav EIS-ist.