KVE käis Lätis avaandmete teemalisel seminaril

16.10.2018

Eile, 15. oktoobril, toimus Riias seminar, kus Transparency Internationali Läti ühing (Delna) tutvustas raportit, mille käigus uuriti koostöös Open Knowledge Soome ja Rootsiga avaandmete kasutamist korruptsioonivastases tegevuses.

Avaandmed ehk open data all mõistetakse masinloetavas formaadis andmeid, mida saavad kõik avalikult ja piirangutega kasutada. See tähendab muuhulgas, et andmetele ligipääsemiseks ei pea inimene end näiteks registreerima ja et andmed on kättesaadavad csv või xml, mitte pdf formaadis. 

Kuigi oleme Eestis uhked e-valitsemise süsteemide üle, on ka meil palju teha, et avaandmete kvaliteeti tõsta ja neid tõhusalt ära kasutada. Näiteks saab andmete avalikustamise ning andmebaaside omavahelise ühendamise kaudu uurida potentsiaalseid huvide konflikte, sh korruptsiooni. Riigihangete, erakondade ja äriregistri andmete alusel oleme seda KVE ja Open Data Estoniaga arendanud rakenduse Opener kaudu. 

Avaandmetel on väga suur potentsiaal meie ühiskonna iga sektori ja tegevusvaldkonna läbipaistvamaks muutmisel, mistõttu arutlesimegi seminaril, mida Baltikumi ja Põhjamaade üleselt ära võiks teha ning kuidas andmete avamist aina paremini põhjendada.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu toel ilmunud kolme riigi võrdlev raport avaldatakse järgneva paari nädala jooksul.