Korruptsioonivastast kogemust Makedoonia juristidele

15.04.2013

 

9. aprillil kohtus KVE juhatuse liige Tarmu Tammerk Makedoonia noorte juristidega, kes olid Eestis tutvumas õigusriigi ehitamise kogemustega. Makedoonia juristide liitude ja MTÜde esindajaid huvitas kohtumisel ennekõike kodanikuühiskonna roll korruptsioonivastaste hoiakute kujundamisel. KVE tutvustas viise, kuidas Eestis kodanikuühendused osalevad seadusloome protesessis. “Üks asi on esitada ettepanekuid seaduseelnõudesse, aga neid ettepanekuid võetakse tõsiselt ja küsitakse juurdegi, kui ühingul on pädevust ja aktiivsust oma seisukohtade esitlemisel.,” rääkis Tarmu Tammerk.

KVE rõhutas Makedoonia delegatsioonile, et vastasseisust poliitikutega on konstruktiivsem asjalik partnerlus. Külaliste sõnul on Makedoonias palju arenguruumi, et tekiks parem koostöövaim eri sektorite vahel.

Huvi pakkusid mitmed KVE tegevussuunad, eriti kohtute tegevust puudutavad ettevõtmised.

Delegatsioon oli Eestis Makedoonia juriidilise võimekuse suurendamise projekti raames (Judicial Strengthening Project).