Korruptsioonivastase teo tunnustuse pälvis äriregistri andmete kõigile tasuta kättesaadavaks tegemine

09.12.2022
Pressiteade

Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti tunnustab tänase korruptsioonivastase päeva puhul Justiitsministeeriumi ja Registrite ja Infosüsteemide Keskust, kelle ühise koostöö tulemusena said kõik alates 1.oktoobrist äriregistri andmetele tasuta juurdepääsu.

„See on oluline tähis avaandmete kättesaadavaks tegemise pikal teekonnal, mis korruptsiooni ennetamise vaates omab kõikidele sektoritele ja huvirühmadele suurt mõju. Kvaliteetsed ja takistusteta ligipääsetavad avaandmed on oluliseks vahendiks korruptsioonivastastes tegevustes, sest just nende abil saab laiema ja õigeaegsema teabe mitte ainult korruptsiooni eest vastutusele võtmiseks, vaid ka selle ennetamiseks. Avaandmed annavad igale kodanikule võimaluse reageerida korruptsioonikahtluste ilmnemisel ja neist teadaandmisel, rääkimata paremast võimalusest andmepõhiste riskide tuvastamise tööriistade arendamiseks,“ selgitas Korruptsioonivaba Eesti ühingu tegevjuht Steven-Hristo Evestus valikut.

“Avaandmetele tasuta ligipääs suurendab ka kodanikuühiskonna ja uuriva ajakirjanduse võimalusi huvide konflikti sisaldavate olukordade ning rahapesukahtluste tuvastamisel. Lisaks aitab see edendada ausat ja läbipaistvat ettevõtluskeskkonda, kus on meil veel mitu suurt sammu astuda. Kogumis aitab just omandisuhete ehk tegelike kasusaajate andmete avaldamine kaasa ärieetika ja korruptsiooniennetuse kasvule erasektoris,” lisas tunnustuse valiku kohta Evestus.

Korruptsioonivastase teo valimisel tehti valik nelja nominendi hulgast.

„Lisaks sattusid nominentide hulka mitmed uuriva ajakirjanduse poolt tõstatatud ja ühiskondlikku debatti tekitanud kajastused, seda nii poliitilise mõjuvõimu teemadel Isamaa erakonna suurannetaja näitel kui kohaliku omavalitsuse ja selle äriühingute läbipaistva juhtimise probleemistik Tallinna näitel. See annab kinnitust, et uuriv ajakirjandus teeb tänuväärset tööd ausa valitsemise ja korruptsioonivabaduse tagamisel nii kohalikus kui riiklikus poliitikakujundamises. Samuti märkasime avalikku arutelu kõrgemate riigiametnike kohtade täitmisel, mis on ikka ja jälle tõsiseid küsitavusi tekitanud,“ kommenteeris Evestus.

Eelmisel aastal said korruptsioonivastase teo tunnustuse sportlased ja treenerid, kes juhtisid tähelepanu jalgpallis toimunud väärkäitumisele, aidates kaasa väärtusnihkele ka teistel spordialadel. 2020. aastal tunnustas ühing Remo Perlit ja Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA spordikorruptsiooni temaatika kui uue korruptsioonivastase valdkonna sisustamise, päevakorda toomise ja tõhusa edendamise eest.

„Eelmiste aastate tunnustatuid meenutades näeme, et nii vihjeandmise kui spordieetika vallas on toimumas suured muutused. Loodame, et sõltumata sellest, et rikkumisest teavitajate kaitse seadus on jäänud Riigikogus teadlikult toppama, leidub julgeid inimesi, kes ei soovi elada valede, ebaõigluse ja ärakasutamise keskel. Kuigi ikka juhtub, et liiga mitmest loost räägitakse liiga hilja,“ toonitas Evestus.

Korruptsioonivastase teo auhinda annab Korruptsioonivaba Eesti välja juba 2016. aastast ning on ellu kutsutud selleks, et tunnustada tegu, mis on olnud märgilise tähtsusega korruptsioonivaba, ausa ja läbipaistva ühiskonna saavutamisel.