Korruptsioonivastase deklaratsiooniga pole veel ühinenud kolme parlamendipartei kandidaadid

20.05.2014
Pressiteade


Ühing Korruptsioonivaba Eesti on teinud üleskutse Euroopa Parlamendi kandidaatidele allkirjastada korruptsioonivastane deklaratsioon. 20. mai kl 14 seisuga ei ole ükski Reformierakonna, Keskerakonna ega Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kandidaat deklaratsioonile allkirja andud. Samuti pole allkirja andnud Ühendatud Vasakpartei ainus kandidaat.

Deklaratsiooni allkirjastanute seas on kandidaate IRL-ist, Konservatiivsest Rahvaerakonnast, Iseseisvusparteist ja üksikkandidaatide hulgast. Deklaratsiooniga ühinenud kandidaatide täienevat nimekirja saab näha Korruptsioonivaba Eesti kodulehelt:
http://www.transparency.ee/eurokandidaatide-korruptsioonivastane-tootus

Euroopa Parlamendi kandidaatide korruptsioonivastase tegevuse deklaratsiooni eesmärk on saada kinnitus, et eruosaadikud tegutsevad oma ametiajal läbipaistvalt, eetiliselt, hoiduvad altkäemaksudest ning huvide konfliktist ja peavad kinni hea valitsemise tavadest.
„Loodame, et valimisteni jäänud aja jooksul ühineb deklaratsiooniga enamik eurokandidaatidest,” ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Jaanus Tehver. „Oleks arusaamatu, kui Eestist Brüsselisse kandideerivad poliitikud ignoreeriksid korruptsioonivastase tegevuse vajalikkust Euroopa tasandil.”

Ühingu hinnangul ootab europarlamendis ja teistes EL struktuurides ees lai tööpõld, et sealseid korruptsiooniriske vähendada. Euroopa Liit on korruptsioonile ohtlikult vastuvõtlik, mille näiteks on juhtumid, kui europarlamendi saadikud on raha eest seaduseparandusi teinud. Rahvusvahelise korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International värske uuring toob välja, et Euroopa Liidul on üldiselt madal korruptsioonivastane võimekus.

„Irooniline on see, et just Euroopa Parlamendi administratsioon oli see institutsioon, mis keeldus Transparency Internationali uuringu jaoks koostööd tegemast. Deklaratsiooniga liitudes näitaksid eurokandidaadid, et nad ei salli sellist üleolevat käitumist,” ütles Tehver.
Ühing Korruptsioonivaba Eesti leiab, et Brüsseli ja Strasbourgi otsustajate usaldusväärsuse tõstmiseks peab Euroopa Liidu tasandil korruptsiooniriske maandama enne, kui need jõuavad kasvada korruptsiooniskandaalideks.

Korruptsioonivastaste deklaratsioonide kogumine on Transparency Internationali üle-euroopaline aktsioon.Ühing Korruptsioonivaba Eesti ootab Eestist ülesseatud kandidaatidelt digiallkirjastatud korruptsioonivastast deklaratsiooni ühingu aadressil info@transparency.ee
Allkirjastanud kandidaatide nimed avaldab KVE oma kodulehel transparency.ee ning edastab Transparency Internationalile. Senise seisuga allkirjastanute kohta üle Euroopa Liidu on infot leheküljel www.anticorruptionpledge.eu

Lisainfo: ühing Korruptsioonivaba Eesti, tel 562 44 960

------------

Lisa: deklaratsioon

Euroopa Parlamendi 2014.a. valimiste kandidaadi deklaratsioon korruptsioonivastaseks tegevuseks

Euroopa Liidu 2013. aasta korruptsioonivastane raport näitas, et korruptsioon on oluline probleem kõigis 28 liikmesriigis ning lahenduste leidmiseks tuleks ette võtta kiireid ja otsustavaid samme.

Käesolevaga kinnitan, et järgmise Euroopa Parlamendi (2014-2019) mandaadi saamisel olen mina, Euroopa Parlamendi valimiste
kandidaat, pühendunud korruptsioonivastasele võitlusele ja läbipaistva, usaldusväärse ja ausa Euroopa Liidu poliitika, seaduste ja institutsioonide arendamisele.

Eesmärkide saavutamiseks pühendun/pühendub meie erakond koostööle kodanikuühiskonna organisatsioonide ja teiste osapooltega järgmistes valdkondades:
1. EL-i valitsemisest ja seaduseloomest saab üleilmne eeskuju ja standard läbipaistvusele, vastutusele ja aususele. Mina/Meie erakond kohustume pidama kinni Euroopa Parlamendiliikme käitumiskoodeksi tekstist ja väärtustest ja avalikustan/avalikustame nende „seaduste jalajälje”, mille loomesse ma/meie erakond oma ametiaja jooksul kaasatud olen/oleme.
2. Toetan/toetame suuremat läbipaistvust avalike ressursside kasutamisel. Tagan/tagame, et informatsioon EL-i raha kasutamise kohta on kodanikele lihtsalt leitav ja loetav ning järgib avaandmete head tava. EL-i hankereeglid peavad järgima avatud hanke põhimõtteid (open contracting principles) ning huvide konflikti vältimiseks on kasutusele võetud efektiivsed meetmed. See kehtib nii rahvuslikele kui EL-i üksustele.
3. EL toetab algatusi ja seadusi, mis tagavad vilepuhujatele tõhusa kaitse nii avalikus, era- kui kolmandas sektoris.


Nimi, erakond või üksikkandidaat, kuupäev


---------------------------
Mis juhtub pärast deklaratsiooni allkirjastamist?

Pärast kandidaadi /valimisnimekirja poolt allkirjastatud deklaratsiooni saamist võtab Korruptsioonivaba Eesti (KVE) kandidaadiga / erakonnaga ühendust ja kinnitab nõusolekut avalikustada allkiri KVE kodulehel. Käesolevale deklaratsioonile kogutakse allkirju üle Euroopa Liidu ja Transparency International koondab ühte nimekirja kõik deklaratsiooni toetanud kandidaadid ja erakonnad. Valituks osutunud kuue Euroopa Parlamendi liikmega lepivad Korruptsioonivaba Eesti ja Transparency Internationali EL-i kontor kokku edasises praktilises koostöös deklaratsiooni punktide elluviimisel. Vajadusel pakub Transparency International saadikutele edasist nõustamist ja konsultatsiooni.