Korruptsioonivaba Eesti jagas infot GRECO ekspertidele

22.11.2007

22. novembril 2007 külastasid ühingut Korruptsioonivaba Eesti eksperdid Euroopa korruptsionivastasest organisatsioonist GRECO. GRECO (Group of States Against Corruption) on Euroopa Nõukogu juures asuv korruptsioonivastane riikide ühendus, kuhu kuulub 42 riiki. GRECO eesmärgiks on hinnata liikmesriikide valmidust võidelda korruptsiooniga ning läbi hindamisprotseduuri anda riikidele soovitusi korruptsioonivastaseks tegevuseks. GRECO hindas oma seekordse Eesti külaskäigu raames meie poliitiliste parteide rahastamise kontrolli süsteemi ning kriminaalõigusliku konventsiooni rakendamist. GRECO visiit toimus 19.-23.11.2007, mille käigus kohtuti mitmete institutsioonide esindajatega. GRECO delegatsiooni eesmärgiks kohtumisel ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liikmetega oli eelkõige ühingu seisukoha ja arvamuste kaardistamine parteide rahastamise teemal. Poliitiliste parteide osas vaadatakse riiki kahes osas: 1) üldine parteisüsteem, võimalikud finantseerimisallikad, erinevad seadused; 2) läbipaistvus (raamatupidamine, annetused, avalikustamine); järelevalve (kampaaniate jms rahastamise küsimused); sanktsioonid. GRECO esindajate küsimustele vastasid ühingu juhatuse esimees Tarmu Tammerk ja juhatuse liige Agu Laius. GRECO raport peaks valmima 2008.a. kevadel