Korruptsioonivaba Eesti eurosaadikutele: allkirjastage korruptsioonivastane deklaratsioon!

18.04.2010
Pressiteade

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on esitanud palve Eesti saadikutele Euroopa Parlamendis allkirjastada üle-euroopaline deklaratsioon, mis puudutab ELi jõupingutusi korruptsiooni vastu võitlemisel. Ühingu Korruptsioonivaba Eesti arvates võiks sellest deklaratsioonist saada dokument, mis sillutab teed järgmistele sammudele, mida ELi tasandil korruptsioonivastases võitluses ette võetakse. Deklaratsiooni allkirjastamise eestvedajaks on rahvusvaheline korruptsioonivastane liikumine Transparency International, mille esindajaks Eestis on ühing Korruptsioonivaba Eesti Muuhulgas seab deklaratsioon eesmärgiks ühtsete hindamismeetmete loomise korruptsioonivastase võitluse hindamiseks liikmesriikides ning tugevama järelevalve teostamise ELi struktuurivahendite kasutamisel. “Vaatamata Eesti suhteliselt heale tulemusele korruptsioonitajumise indeksi tabelis võrreldes ülejäänud Ida-Euroopa riikidega püsib ka meil oht, et saavutatud stabiilsusele järgneb langus,” ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Asso Prii. “Indeksi kujunemisel mängib suurt rolli riiklik korruptsioonivastane tegevus ning ilma tugeva ELi tasandi järelevalveta võidakse kehvades majandusoludes see valdkond piisava tähelepanuta jätta,” lisas Prii. 2009. aastal oli Eesti rahvusvahelises korruptsiooni tajumise indeksi tabelis 28. kohal tulemusega 6,6 palli (10 palli märgistab puhtaimat riiki). Euroopa Parlamendi saadikutel on aega deklaratsioon allkirjastada kuni 22. aprillini. Ühing Korruptsioonivaba Eesti on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on korruptsiooni vastu võitlemine ning läbipaistvuse suurendamine ühiskonnas. Ühingu tegevust toetavad teiste hulgas Avatud Eesti Fond ning Kodanikuühiskonna Sihtkapital.