Kokkuvõte koolituste sarjast "Korruptsioonijuhtum ajakirjaniku töös"

3. ja 24. oktoobril korraldas Korruptsioonivaba Eesti Tallinnas Eesti venekeelse meedia esindajatele kahepäevase praktilise koolituse, mille eesmärgiks oli suurendada ajakirjanike võimekust korruptsioonijuhtumite uurimisel ja kajastamisel.

KVE on alates 2008. aastast pakkunud ajakirjanikele võimalusi täiendada oskusi korruptsioonijuhtumite kajastamisel. Et ajakirjandus saaks täita korruptsiooniennetaja rolli, oleme koolituste ja materjalide kavandamisel võrdselt tähtsaks pidanud ka ajakirjanike endi oskust korruptiivsete olukordadega toime tulla. Seekordne koolituste sari oli suunatud venekeelsele meediale ja seetõttu olid nii materjalid kui seminarid vene keeles.

Vandeadvokaat Dmitri Teplõhh tutvustas korruptsioonivaldkonda reguleerivat seadusandlust ja mõisteid. ERRi ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk ja Tartu ülikooli meediauuringute lektor Ragne-Kõuts Klemm käsitlesid ajakirjanduseetika ja huvide konflikti küsimusi ajakirjaniku töös. Oma kogemusest ja koostööst ajakirjanikega rääkisid korruptsioonist teavitaja Tamara Luigas ning uuriv ajakirjanik Koit Brinkmann.

Üks Eesti parimaid uurivaid ajakirjanikke Tarmo Vahter jagas soovitusi, kuidas kasutada erinevaid allikaid ja andmebaase. Roman Romanovski Transparency Internationali Kaliningradi harukontorist rääkis rahvusvahelisest koostööst piiriülese korruptsioonijuhtumi uurimisel ja kajastamisel ning tõi mitmeid näiteid vabalt ligipääsetavatest rahvusvahelistest andmebaasidest, mida korruptsioonijuhtumite uurimisel saaks ära kasutada.

Osalejad pidasid üritust valdavalt hästi või väga hästi korraldatuks. Samuti oli suurem osa osalejaid arvamusel, et seminar aitas tõsta nende teadlikkust korruptsiooniennetusest, sellega seotud seadustest, väärtustest ja praktikatest ning ürituse käigus oli võimalik jagada kogemusi ja luua kontakte teiste teemaga seotud asutuste esindajatega. Osalejad leidsid, et seminaride formaat jättis küsimuste ja arutelude jaoks piisavalt aega ja kõik osalejad soovitaksid sarnasel üritusel osalemist oma kolleegidele.

Korruptsioonivaba Eesti tänab kõiki ettekandjaid ja osalejaid!

Seminar toimus projekti “Venekeelse elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse tõstmine” raames. Üritust rahastas Eesti Vabariigi Justiitsministeerium.